Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XV MPiK w BnO - runda 8
2008-10-12
Przy³ubie
Biegi na Orientację
1 etap dzienny:
K-10N, 12, 14, 16, 18, K21, 35+,
M-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35/40, 45/50, 55, 60+ oraz OPEN
W przypadku ma³ej liczby zg³oszeñ kategorie bêd± ³±czone.
Przy³ubie k. Solca Kujawskiego
w skali 1:15000, Góry Kobbel , e=2,5 m, akt. lato 2008, autor: Jaros³aw Bartczak.
11.00
zjazd z drogi Toruñ – Bydgoszcz w miejscowo¶ci Przy³ubie (oznakowany)
i dalej drog± w kierunku zachodnim ok. 2 km