realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Lampion EKOTONA
2006-05-27
okolice Grudzi¹dza
Marsze na Orientację
SKKT-PTTK KInO EKOTON przy II Liceum Ogólnokszta³c±cym w Grudzi±dzu
Przy wspó³pracy z Miejskim O¶rodkiem Rekreacji i Wypoczynku w Grudzi±dzu.
Oraz sponsorem Polskim Przemys³em Miêsnym i Drobiarskim MAT ul. Nad Torem 2 w G-dzu.
1 etap dzienny:
TP – trasa dla pocz±tkuj±cych ( bez ograniczeñ wiekowych)
TD – trasa dzieci, urodzeni w 1993 roku i m³odsi ( dru¿yny 2-3 osobowe)
TM – trasa m³odzie¿owa, urodzeni w latach 1990 – 1992 ( dru¿yny 2-osobowe)
TJ – trasa juniorów, urodzeni w latach 1987 – 1989 ( dru¿yny 2-osobowe)
TS – trasa seniorów, urodzeni w 1986 i starsi ( dru¿yny 2-osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
O¶rodek „Delfin” nad jeziorem Rudnickim
las Rudnicki
10.30
Null
Null