realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO - runda 7.
2006-06-04
Gniewkowo
Biegi na Orientację
Klub Sportowy LZS Biegus Gniewkowo,
MKS SKARMAT przy Spó³dzielni Mieszkaniowej Na Skarpie w Toruniu,
OM PTTK w Toruniu
Wspó³organizatorzy:
Urz±d Miasta w Toruniu
Restauracja EDEN – Grzegorz i Barbara ¦wita³a
Nadle¶nictwo Gniewkowo
1 etap dzienny w kategoriach:
K-10N, 12, 14, 16, 18, 35+,
M-10N, 12, 14, 16, 18, 20/21, 35/40, 45/50, 55/60+ oraz OPEN
parking przy obelisku
Gniewkowo - Mapa Zajezierze 2
godz. 00 - 11.00, sekretariat 9.30 - 10.45
Null
Null
Waldemar Fijor 0-56 62-369-40 w godz. 19.00 - 22.00, w.fijor@metron.torun.pl
z Gniewkowa ul. Zajeziern± ok. 2 km pod Obelisk zjazd z drogi Toruñ – Inowroc³aw na pocz±tku obwodnicy i dalej oznakowany
Noclegi:
w sprawie noclegów kontaktowaæ siê z dyrekcj± Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Gniewkowie ul. Powstañców Wlkp. 3 tel. 052 355 84 25 lub z kierownikiem zawodów tel. (052) 355 80 75 (wieczorem)