realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XX Indywid. Mistrz. Polski w MnO "MATNIA '2011"
2011-06-23 - 2011-06-26
ok. Barcina
23 – 26 czerwca 2011 , Ośrodek "Wiktorowo” położony nad jez. Ostrowieckim; www.wiktorowo.com
Starosta Powiatu Mogileńskiego – Pan Tomasz Barczak
 • Oddział Miejski PTTK w Toruniu,
 • Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu,
 • Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie.
 • Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski
 • Urząd Miasta w Toruniu
 • Starostwo Powiatowe w Mogilnie
 • Urząd Gminy Gąsawa
 • Nadleśnictwo Gołąbki
 • Leśnictwo Niedźwiedzi Kierz
 • wyłonienie mistrza Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację,
 • rywalizacja w Pucharze Polski w marszach na orientację,
 • prezentacja walorów krajoznawczych Pałuk oraz województwa kujawsko – pomorskiego.
Kierownik imprezy:Waldemar Fijor (PInO 210)
Sędzia Główny:Janusz Kaczmarek (PInO 310)
Budowniczowie tras:Krzysztof Płonka (PInO 359)
Maciej Sołtys (PInO 586)
Przemysław Tafliński(PInO 618)
Waldemar Fijor (PInO 210)
Biuro zgłoszeń:Dariusz Popławski (PInO 565)
Kier. sekretariatu:Iweta Olszewska (PInO
Główny Kwatermistrz:Tomasz Hajdas (PInO 578)
Szef transportu:Jacek Płonka (PInO 386)
Szef zespołu technicznego:Tomasz Borkiewicz (PInO)
oraz klubowiczki i klubowicze z Klubu InO SKARMAT
 • TS –urodzeni w 1991 roku i wcześniej ; 3 etapy dzienne oraz 1 etap nocny; 4 x 5 pkt. na OInO
 • TJ –urodzeni w 1992 roku i później ; 3 etapy dzienne oraz 1 etap nocny; 4 x 5 pkt. na OInO
Mapy czarno – białe i kolorowe, nietypowe, częściowo aktualizowane.
MISTRZOSTW POLSKI – suma punktów przelicze niowych uzyskanych przez zawodnika na wszystkich etapach – wg regulaminu Mistrzostw Polski PUCHARU POLSKI – wg regulaminu Pucharu Polski
(komplet świadczeń dla zgłoszonych w terminie do 10.06.2011)
 • trzy noclegi w warunkach turystycznych na terenie zamkniętego kempingu Ośrodka Wiktorowo (konieczny namiot, śpiwór i materac)
 • obiad w sobotę
 • przekąska w piątek między etapami
 • okolicznościowa pamiątka mistrzostw dyplomy, medale i nagrody dla najlepszych
 • komplet materiałów startowych
 • ognisko w piątek
 • możliwość korzystania z plaży ośrodka
 • transport ze stacji PKP Mogilno do bazy mistrzostw w czwartek oraz do stacji PKP Mogilno w niedzielę (po uzgodnieniu z organizatorem) patrz p. Dojazd
 • odcisk okolicznościowej pieczęci potwierdzenie punktów do OInO i OTP
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszenia lub też zawierające: imię i nazwisko, kategorię, rok urodzenia, adres email do kontaktów oraz nr leg. PTTK lub leg. PInO, przesłać pocztą elektroniczną na adres: darbit2@poczta.onet.pl (zgłoszenie uważa się za dokonane po wpłynięciu wpisowego na podane niżej konto OM PTTK w Toruniu).
Uczestnikdo 10 czerwca
TS / TJ
Po 10 czerwca
TS / TJ
Przodownicy InO75 / 6595 / 85 *
Członkowie PTTK80 / 70100 / 90 *
Pozostali90 / 80105 / 100 *
* bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.

Osoby towarzyszące nie uczestniczące w mistrzostwach opłacają koszt pobytu na kempingu ośrodka w wysokości 30 zł, mogą także skorzystać z obiadu oraz wycieczki w sobotę po potwierdzeniu takiej możliwości i opłaceniu kosztów w sekretariacie mistrzostw w czwartek 23.06.
Mistrzostwa odbywają się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów organizacji imprezy.
Wpisowe należ przesłać na konto OM PTTK,
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń,
WBK SA II O/Toruń 18 1090 1506 0000 0000 5002 0232

Czwartek (23 czerwca)
12.00 – 24.00 przyjmowanie uczestników w bazie
20.00 – 24.00 spotkanie integracyjne
21.00 – losowanie kolejności startu
Piatek (24 czerwca)
7.00 – 8.00 przyjmowanie uczestników w bazie
8.00 – otwarcie i odprawa techniczna
8.40 – wyjazd na start etapów I i II
do 19.00 powrót z etapów
20.00 – 24.00 ognisko
Sobota (25 czerwca)
8.40 - wyjazd na start etapu III
15.30 – 17.00 uroczysty obiad
17.15 - wycieczka krajoznawcza Biskupin/ Gąsawa
(dla tych, którzy zadeklarowali udział patrz p. 13)
22.30 - start do etapu IV
Niedziela (26 czerwca)
do 4.00 – powrót z etapu IV
8.00 zakończenie mistrzostw
W sobotę po obiedzie , organizatorzy proponują udział w wycieczce krajoznawczej Gąsawa / Biskupin, gdzie uczestnicy pokrywają jedynie koszt biletu (zbiorowego) na wejście do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Pozostałe koszty pokrywają organizatorzy (w tym transport). Wstępną deklarację udziału w wycieczce należy podać w zgłoszeniu. Opłata na miejscu w sekretariacie imprezy.
 • Własnym środkiem transportu do bazy zawodów w Wiktorowie www. wiktorowo.com
 • PKP do stacji Mogilno i dalej transportem organizatorów odjazd o godz. 15.30 17.30 20.30 23.00.
  Potrzebę skorzystania z transportu organizatorów należy zaznaczyć w zgłoszeniu wybierając godzinę odjazdu z Mogilna.
  Transport jest zarezerwowany po potwierdzeniu godziny odjazdu przez organizatora.
Uczestnicy nocują na kempingu we własnych namiotach. Zostanie zabezpieczony dostęp do prądu (można zabrać czajniki elektryczne). Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w warunkach hotelowych. Organizatorzy mistrzostw nie pośredniczą w rezerwacji tych noclegów jednak uczestnicy, którzy wybiorą taką opcję otrzymają jednorazową zniżkę w wysokości 30 zł, którą w ramach końcowego rozliczenia z ośrodkiem pokrywa organizator Mistrzostw (wysokość wpisowego przy takiej opcji pozostaje bez zmian zgodnie z p. 11).
 • punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK,
 • za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas zawodów organizator nie bierze odpowiedzialności,
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,

Członkowie PTTK – uczestnicy imprezy są już ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z tytułu opłaconej składki członkowskiej (patrz www.pttk.pl).

 • osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego,
 • zgłoszenia po terminie nie gwarantują wszystkich świadczeń
 • ostateczna interpretacja Regulaminu naleŜy do organizatorów.