Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XX Indywid. Mistrz. Polski w MnO "MATNIA '2011"
2011-06-23 - 2011-06-26
ok. Barcina
23 – 26 czerwca 2011 , Ośrodek "Wiktorowo” położony nad jez. Ostrowieckim; www.wiktorowo.com
Starosta Powiatu Mogileńskiego – Pan Tomasz Barczak
 • Oddział Miejski PTTK w Toruniu,
 • Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu,
 • Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie.
 • Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski
 • Urząd Miasta w Toruniu
 • Starostwo Powiatowe w Mogilnie
 • Urząd Gminy Gąsawa
 • Nadleśnictwo Gołąbki
 • Leśnictwo Niedźwiedzi Kierz
 • wyłonienie mistrza Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację,
 • rywalizacja w Pucharze Polski w marszach na orientację,
 • prezentacja walorów krajoznawczych Pałuk oraz województwa kujawsko – pomorskiego.
Kierownik imprezy:Waldemar Fijor (PInO 210)
Sędzia Główny:Janusz Kaczmarek (PInO 310)
Budowniczowie tras:Krzysztof Płonka (PInO 359)
Maciej Sołtys (PInO 586)
Przemysław Tafliński(PInO 618)
Waldemar Fijor (PInO 210)
Biuro zgłoszeń:Dariusz Popławski (PInO 565)
Kier. sekretariatu:Iweta Olszewska (PInO
Główny Kwatermistrz:Tomasz Hajdas (PInO 578)
Szef transportu:Jacek Płonka (PInO 386)
Szef zespołu technicznego:Tomasz Borkiewicz (PInO)
oraz klubowiczki i klubowicze z Klubu InO SKARMAT
 • TS –urodzeni w 1991 roku i wcześniej ; 3 etapy dzienne oraz 1 etap nocny; 4 x 5 pkt. na OInO
 • TJ –urodzeni w 1992 roku i później ; 3 etapy dzienne oraz 1 etap nocny; 4 x 5 pkt. na OInO
Mapy czarno – białe i kolorowe, nietypowe, częściowo aktualizowane.
MISTRZOSTW POLSKI – suma punktów przelicze niowych uzyskanych przez zawodnika na wszystkich etapach – wg regulaminu Mistrzostw Polski PUCHARU POLSKI – wg regulaminu Pucharu Polski
(komplet świadczeń dla zgłoszonych w terminie do 10.06.2011)
 • trzy noclegi w warunkach turystycznych na terenie zamkniętego kempingu Ośrodka Wiktorowo (konieczny namiot, śpiwór i materac)
 • obiad w sobotę
 • przekąska w piątek między etapami
 • okolicznościowa pamiątka mistrzostw dyplomy, medale i nagrody dla najlepszych
 • komplet materiałów startowych
 • ognisko w piątek
 • możliwość korzystania z plaży ośrodka
 • transport ze stacji PKP Mogilno do bazy mistrzostw w czwartek oraz do stacji PKP Mogilno w niedzielę (po uzgodnieniu z organizatorem) patrz p. Dojazd
 • odcisk okolicznościowej pieczęci potwierdzenie punktów do OInO i OTP
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszenia lub też zawierające: imię i nazwisko, kategorię, rok urodzenia, adres email do kontaktów oraz nr leg. PTTK lub leg. PInO, przesłać pocztą elektroniczną na adres: darbit2@poczta.onet.pl (zgłoszenie uważa się za dokonane po wpłynięciu wpisowego na podane niżej konto OM PTTK w Toruniu).
Uczestnikdo 10 czerwca
TS / TJ
Po 10 czerwca
TS / TJ
Przodownicy InO75 / 6595 / 85 *
Członkowie PTTK80 / 70100 / 90 *
Pozostali90 / 80105 / 100 *
* bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.

Osoby towarzyszące nie uczestniczące w mistrzostwach opłacają koszt pobytu na kempingu ośrodka w wysokości 30 zł, mogą także skorzystać z obiadu oraz wycieczki w sobotę po potwierdzeniu takiej możliwości i opłaceniu kosztów w sekretariacie mistrzostw w czwartek 23.06.
Mistrzostwa odbywają się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów organizacji imprezy.
Wpisowe należ przesłać na konto OM PTTK,
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń,
WBK SA II O/Toruń 18 1090 1506 0000 0000 5002 0232

Czwartek (23 czerwca)
12.00 – 24.00 przyjmowanie uczestników w bazie
20.00 – 24.00 spotkanie integracyjne
21.00 – losowanie kolejności startu
Piatek (24 czerwca)
7.00 – 8.00 przyjmowanie uczestników w bazie
8.00 – otwarcie i odprawa techniczna
8.40 – wyjazd na start etapów I i II
do 19.00 powrót z etapów
20.00 – 24.00 ognisko
Sobota (25 czerwca)
8.40 - wyjazd na start etapu III
15.30 – 17.00 uroczysty obiad
17.15 - wycieczka krajoznawcza Biskupin/ Gąsawa
(dla tych, którzy zadeklarowali udział patrz p. 13)
22.30 - start do etapu IV
Niedziela (26 czerwca)
do 4.00 – powrót z etapu IV
8.00 zakończenie mistrzostw
W sobotę po obiedzie , organizatorzy proponują udział w wycieczce krajoznawczej Gąsawa / Biskupin, gdzie uczestnicy pokrywają jedynie koszt biletu (zbiorowego) na wejście do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Pozostałe koszty pokrywają organizatorzy (w tym transport). Wstępną deklarację udziału w wycieczce należy podać w zgłoszeniu. Opłata na miejscu w sekretariacie imprezy.
 • Własnym środkiem transportu do bazy zawodów w Wiktorowie www. wiktorowo.com
 • PKP do stacji Mogilno i dalej transportem organizatorów odjazd o godz. 15.30 17.30 20.30 23.00.
  Potrzebę skorzystania z transportu organizatorów należy zaznaczyć w zgłoszeniu wybierając godzinę odjazdu z Mogilna.
  Transport jest zarezerwowany po potwierdzeniu godziny odjazdu przez organizatora.
Uczestnicy nocują na kempingu we własnych namiotach. Zostanie zabezpieczony dostęp do prądu (można zabrać czajniki elektryczne). Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w warunkach hotelowych. Organizatorzy mistrzostw nie pośredniczą w rezerwacji tych noclegów jednak uczestnicy, którzy wybiorą taką opcję otrzymają jednorazową zniżkę w wysokości 30 zł, którą w ramach końcowego rozliczenia z ośrodkiem pokrywa organizator Mistrzostw (wysokość wpisowego przy takiej opcji pozostaje bez zmian zgodnie z p. 11).
 • punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK,
 • za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas zawodów organizator nie bierze odpowiedzialności,
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,

Członkowie PTTK – uczestnicy imprezy są już ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z tytułu opłaconej składki członkowskiej (patrz www.pttk.pl).

 • osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego,
 • zgłoszenia po terminie nie gwarantują wszystkich świadczeń
 • ostateczna interpretacja Regulaminu naleŜy do organizatorów.