Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXII Zimowa InO EKOTONA
2013-02-16
Węgrowo
Marsze na Orientację
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Urząd Miejski w Grudziądzu
1 etap dzienny:
TP - trasa dla początkujących (bez ograniczeń wiekowych)
TU - trasa dla początkujących lub średniozaawansowanych powyżej 18 lat (drużyny 2-3 osobowe).
TD - ur. w 2000 i młodsi (drużyny 2-3 osobowe)
TM - ur. w latach 1997 - 1999 ( drużyny 2 - 3 osobowe)
TJ - ur. w latach 1994 - 1996 ( drużyny 2 osobowe)
TS - ur. w 1993 i starsi ( drużyny 1-2 osobowe)
Szkoła Podstawowa w Węgrowie
10.00
Zgłoszenia i listy zawodników z podziałem na zespoły – pocztą elektroniczną najpóźniej 14 lutego (czwartek) do Beaty Chodziutko-Furso, beatachf@wp.pl, ewentualnie tel. (56) 46 813 35 do 20.00.
Lista sporządzona na formularzu w formacie Word, dołączonym do regulaminu powinna stanowić załącznik. W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników.
Opiekunom, którzy otrzymali regulamin wyłącznie w postaci „papierowej” , organizatorzy prześlą elektroniczną tabelę zgłoszeniową i materiały szkoleniowe po podaniu adresu e-mailowego.
Wpisowe płatne w sekretariacie imprezy wynosi: 5zł (TS), 4zł (TJ i TM), 3zł (TD i TP)
(dla niezgłoszonych wpisowe wyższe o 1zł bez gwarancji kompletu świadczeń).