Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
II Bydgoski Marsz Na Orientację Po 18. Południku
2013-03-16
Bydgoszcz - Stare Miasto
Marsze na Orientację
Bractwo 18 Południka w Bydgoszczy

PATRONAT PRASOWY
Express Bydgoski i Radio Gra - Bydgoszcz

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
PPH Brda- Hotel Ratuszowy
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
Bydgoskie Centrum Informacji
PTTK o/Bydgoszcz
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie” w Toruniu.
TP : trasa turystyczno-krajoznawcza dla początkujących ok. 3 km (niezależnie od wieku)
TU: trasa turystyczno-krajoznawcza dla nieco bardziej zaawansowanych ok. 4 km (niezależnie od wieku).
Na trasie nie będzie obowiązywał limit czasu, ale do godz. 15.00 należy zdążyć z oddaniem karty startowej na mecie.
Sędziowanie wg Zasad Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK(http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php)
Bydgoskie Centrum Informacji Bydgoszcz ul. Niedźwiedzia 1 tel. (0 52) 340 45 50 (przy Starym Rynku).
Bydgoszcz - Stare Miasto
10.00 - 12.00
Zgłoszenia (należy podać liczbę uczestników) przyjmowane będą do dnia 13 marca 2013 (środa) mailowo na adres; waldemar.fijor@gmail.com
Wpisowe w wysokości: 3 zł/os, płatne w sekretariacie imprezy przed startem.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Waldemar Fijor , waldemar.fijor@gmail.com
Pierwsze relacje z imprezy zostaną zamieszczone na stronie : www.akant.biz oraz www.skarmat.pl we wtorek 19 marca a szczegółowy protokół najpóźniej do piątku 22 marca.
Upominki dla najlepszych uczestników będą do odebrania w biurze Bractwa przy ul. Dworcowej 62 (dzwonek –TIK) (od poniedziałku 25 marca 2013).
W przypadku większej liczby zespołów, które pokonają bezbłędnie trasę o podziale upominków, zadecyduje losowanie.