Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Zagubieni we Wrońskich Lasach
2013-05-25
Wronie
Marsze na Orientację
Urząd Miasta w Wąbrzeźnie
Zespół Szkół we Wroniu,
Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie,
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację PTTK “SKARMAT” przy SM “Na Skarpie” w Toruniu,
KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Marcin Maliszewski - kierownik zawodów
Waldemar Fijor - budowa tras
1 etap dzienny w kategoriach:
TD - urodz. w roku 2000 i młodsi (zespoły 2 - 3 osobowe)
TM – urodz. w latach 1997 – 1999 (zespoły 1 - 2 osobowe)
TJ – urodz. w latach 1996 – 1994 (zespoły 1 – 2 osobowe)
TS – urodz. w latach 1993 i starsi (zespoły 1 – 2 osobowe)
25 maja 2013 (sobota); Zespół Szkół we Wroniu ( 5km na zach. od Wąbrzeźna)
Czarno-białe w skali 1:10000
10.00 – otwarcie i odprawa techniczna
(organizacja zgłaszająca i liczba osób w kategorii) do dnia 21.05.2013 w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu tel. (0 56) 62 229 21
Impreza nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samoorganizacji, uczestnicy dokonują jedynie wpłaty wpisowego na jej organizację.
w wysokości: TS – 3.0 TJ – 2.5 TM – 2.0 TD - 1.5 od osoby
(płatne bezpośrednio przed startem w sekretariacie imprezy).
imi� i nazwisko
ŚWIADCZENIA:
Mapa startowa dla każdego uczestnika, grochówka po trasie, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki InO i OTP, dyplomy i upominki dla trzech najlepszych zespołów w kategoriach TS, TJ, TM, TD.

UWAGI KOŃCOWE:
- impreza jest zaliczana do Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Marszach na Orientację ‘2013
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność
- należy wyposażyć się w kompas, długopis oraz ubiór odpowiedni do poruszania się w terenie (długie - spodnie z uwagi na występujące miejscami pokrzywy)
- uczestnikom zgłoszonym, lecz nie przybyłym na imprezę, nie przysługują świadczenia ani zwrot wpisowego
- uczestnicy z Wąbrzeźna wyjeżdżają autobusem o godz. 9.00 sprzed Gimnazjum
nr 1 ul. Wolności 11