Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
LAMPION EKOTONA
2013-05-18
Wałdowo Szlacheckie
Marsze na Orientację
Organizator: KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Współorganizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
Sponsor: Firma Poligraficzna MalDruk
Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy: Justyna Stopikowska
Sędzia główny: Michał Banaszewski
Budowa tras: TS, TJ, TM, TD/TP - Magdalena i Piotr Mazur
Instruktorzy TP Krzysztof Furso, Rafał Zbrzeźny, Błażej Wyrostkiewicz,
Sekretariat: Anna Kłodawska, Anna Krzyżykowska, Agata Chodziutko, Karolina Surma,
Ewa Toppmayer, Beata Chodziutko-Furso
Pozostali organizatorzy: Dariusz Kłodawski, Filip Chodziutko

Jeden etap dzienny, mapy nietypowe, czarno-białe
TP – trasa dla początkujących bez ograniczeń wiekowych
TD – ur. w roku 2000 i młodsi (zespoły dwu- lub trzyosobowe)
TM – ur. w latach 1997-1999 (zespoły dwuosobowe) (*)
TJ – ur. w latach 1994-1996 (zespoły dwuosobowe)
TS – ur. w latach 1993 i starsi (zespoły dwuosobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
(*) W kategorii TM dopuszcza się wystawienie przez szkołę jednego zespołu trzyosobowego, jeśli reprezentacja szkoły składa się z nieparzystej liczby zawodników, a żaden z nich nie czuje się na siłach, by wystartować indywidualnie.
SP w Wałdowie Szlacheckim
10:45
Zgłoszenia i listy zawodników z podziałem na kategorie i zespoły do dnia 16 maja (czwartek) do Beaty Chodziutko-Furso najlepiej drogą elektroniczną (beatachf@wp.pl), ewentualnie tel. 56 46 813 35 do 20.00.
Lista sporządzona na formularzu w formacie Word, dołączonym do regulaminu powinna stanowić załącznik. W dniu zawodów można listę uaktualnić.
Opiekunom, którzy otrzymali regulamin w formacie pdf, organizatorzy prześlą elektroniczną tabelę zgłoszeniową po podaniu adresu e-mailowego.
Wpisowe płatne w sekretariacie imprezy wynosi: TP– 3 zł, TD – 3,50 zł, TM – 4 zł, TJ – 4,50 zł, TS – 5 zł.
Dla osób wcześniej niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 1 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.

Beata Chodziutko-Furso telefon 56 46 813 35 do 20.00, beatachf@wp.pl
Dojazd do bazy autobusem MZK nr 9
Odjazd z Al. 23 Stycznia o 9.30, powrót z przystanku Wałdowo szkoła o 15.32. Bilet ulgowy 1,90 zł (strefa pozamiejska)
Ramowy program imprezy:
9.45 – 10.30 – przyjmowanie uczestników w bazie
10.45 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
11.00 – start pierwszego zespołu („godzina zero”)
15.00 – 15.30 – uroczyste zakończenie zawodów

Świadczenia:
- mapa w „koszulce” dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów kategorii TD, TM, TJ, TS,
- ciastko i napój po etapie
Uwagi końcowe:
• Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego.
Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
• Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
• Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
• Osoby niepełnoletnie, startujące indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
• Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
• Istnieje możliwość zakupu książeczek InO w cenie 3,50 zł.
Do zobaczenia na szlaku!