Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XI Festyn InO
2013-06-08
Toruń-Barbarka
Marsze na Orientację
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” przy „SM Na Skarpie” w Toruniu

Współorganizatorzy i sponsorzy:

Urząd Miasta Torunia
Szkoła Leśna na Barbarce
Fundacja „Inter Star”
Komitet organizacyjny:

Kierownik imprezy: Marzena Polaszewska
Sędzia główny: Tomasz Hajdas
Budowniczowie tras: Waldemar Fijor, Tomasz Hajdas
Kierownik sekretariatu: Martyna Hajdas
1 etap dzienny dla wszystkich kategorii

a. trasy rowerowe - X Szprycha SKARMATU:
TO – trasa otwarta bez ograniczeń wiekowych (dla początkujących i zespołów nieletnich
z dorosłymi opiekunami) *
TJ – ur. w latach 1994 – 1996 (drużyny 1 –3 osobowe)
TS – ur. w roku 1993 i starsi (drużyny 1 –3 osobowe)

b. trasy piesze - IX Wiosenne Harce z Mapą
TP – prosta trasa dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie
TU – nieco trudniejsza trasa dla średnio zaawansowanych, również bez ograniczeń.

* - liczba osób w drużynie łącznie z opiekunami nie może przekraczać 15
8 czerwca 2013 (sobota), Osada leśna Barbarka (Dolna Polana).
trasy rowerowe – mapy nietypowe, czarno - białe lub kolorowe trasy piesze – mapy pełne kolorowe i z
Zgłoszenia (imię, nazwisko, kategoria) do dnia 5 czerwca 2013 roku przyjmuje:
• telefonicznie lub osobiście - Oddział Miejski PTTK ul. Piekary 41, tel. (56) 62 229 21
• pocztą elektroniczną - Tomasz Hajdas: hajdaseczek@wp.pl
płatne w Oddziale Miejskim PTTK lub przed startem w bazie imprezy w wysokości:
TS – 5,0 zł; TJ – 4,50 zł; TO – 4,00 zł ; TU – 3,50 TP – 3,00 zł

Wpisowe dla osób nie zgłoszonych w terminie będzie podwyższone o 1,0 zł i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Tomasz Hajdas , hajdaseczek@wp.pl
Na Barbarkę we własnym zakresie
Program imprezy:

a. trasy rowerowe:
9:00 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:30 godzina „0”

b. trasy piesze:
10:00 – 12:00 wydawanie materiałów startowych w kolejności przybycia ekip do bazy

Świadczenia:
Materiały startowe i słodkość dla każdego uczestnika, nieograniczony dostęp do pompki rowerowej (wg kolejności zgłoszeń) i powietrza atmosferycznego, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, protokoły dla jednostek zgłaszających, ognisko, inne nieujawnione.

Nagrody:
Upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach będą do odebrania
w Oddziale Miejskim PTTK im. M. Sydowa w Toruniu przy ul. Piekary 41, w terminie podanym przez organizatorów w dniu imprezy.

Uwagi końcowe:
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- startujący powinni posiadać długopis, przydatny jest również kompas,
- zawody będą rozegrane zgodnie z zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację PTTK: http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
- uczestników obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych oraz przepisów ruchu drogowego