Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXVI Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację DMP 2013
2013-09-27 - 2013-09-29
Toruń
27 – 29 września 2013r., Twierdza FORT IV w Toruniu, ul. Chrobrego 86 www.fort.torun.pl
 • Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie.
 • Oddział Miejski PTTK w Toruniu,
 • Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu,
 • Zarząd Główny PTTK
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Urząd Miasta w Toruniu
 • Nadleśnictwo Toruń
 • Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski w turystycznych imprezach na orientację.
 • Rywalizacja w Pucharze Polski w marszach na orientację.
 • Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
 • Zapoznanie z historią fortyfikacji oraz zwiedzenie okolicznościowej wystawy militariów z okresu II wojny światowej.
 • Prezentacja walorów krajoznawczych Torunia i okolic.
Kierownik imprezy:Waldemar Fijor (PInO 210)
Sędzia Główny:Dariusz Popławski (PInO 565)
Budowniczowie tras:Krzysztof Płonka (PInO 359)
Maciej Sołtys (PInO 586)
Przemysław Tafliński (PInO 618)
Waldemar Fijor (PInO 210)
Wojciech Kluska (PInO 619)
Główny Kwatermistrz:Tomasz Hajdas (PInO 578)
Szef transportu:Jacek Płonka (PInO 386)
Kier. sekretariatu:Iweta Olszewska (PInO 630)
Konkurs krajoznawczy:Marcin Łęcki (PTP)
Autor ambigramu ”Toruń”:Daniel Dostal z Łodzi
oraz klubowiczki i klubowicze z Klubu InO SKARMAT
 • TS – urodzeni w 1993 roku i wcześniej; 2 etapy dzienne oraz 1 etap nocny; 3 x 5 pkt. na OInO
 • TJ – urodzeni w latach 1992-1996; 2 etapy dzienne oraz 1 etap nocny; 3 x 5 pkt. na OInO
 • TM – urodzeni w 1997 roku i później; 2 etapy dzienne oraz 1 etap nocny; 3 x 5 pkt. na OInO
 • TKr – trasa krajoznawcza bez ograniczeń wiekowych oraz liczby członków w zespole – 1 etap dzienny, 1 x 1 pkt. na OInO
Mapy kolorowe, nietypowe, częściowo aktualizowane.
Drużynowa (DMP) – suma punktów przeliczeniowych uzyskanych na każdym etapie przez 2 zespoły TS, 2 zespoły TJ i 2 zespoły TM. Dopuszcza się start tylko jednego zespołu jednoosobowego w drużynie. Klasyfikowane są drużyny złożone z co najmniej 3 zespołów. Śro- dowisko może wystawić więcej niż jedną drużynę pod warunkiem pełnego składu każdej z wcześniejszych drużyn.
Uczestnicy, którzy zajęli miejsca 1 - 50 w Pucharze Polski 2012 w kat. TS oraz miejsca 1 - 30 w kat. TJ, nie mogą uzupełniać składów innych drużyn (niż wynikające z ich przynależności klubowej, środowiskowej lub wojewódz- kiej).
Zespołowa – suma punktów przeliczeniowych uzyskana przez zespół na 3 etapach. Składy zespołów nie mogą ulegać zmianie w czasie mistrzostw.
(komplet świadczeń dla zgłoszonych w terminie do 17.09.2013)
 • dwa noclegi w FORCIE IV (łóżko bez pościeli) z własnym śpiworem (pościel za dodatkową opłatą 4 zł do wykupie- nia na miejscu),
 • okolicznościowa koszulka mistrzostw,
 • śniadanie, obiad i kolacja w sobotę oraz śniadanie w niedzielę, przekąska pomiędzy I i II etapem,
 • dyplomy, medale i nagrody dla najlepszych,
 • komplet materiałów startowych,
 • odcisk okolicznościowej pieczęci,
 • potwierdzenie punktów do OInO i OTP.
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, kategorię, rok urodzenia, adres i telefon kontaktowy, nr leg. PTTK lub leg. PInO należy przesłać na adres: hajdaseczek@wp.pl (zgłoszenie uważa się za dokonane po wpłynięciu wpisowego). Wykaz PInO uprawnionych do obniżonego wpisowego – znajduje się na stronie ino.pttk.pl w zakładce „Przodownicy InO” – aktywni).
TS, TJ, TM, TKrdo 17.09.2013.17-24.09.2013po 25.09.2013
Przodownicy InO70zł70zł*70zł**
Członkowie PTTK80zł80zł*80zł**
Pozostali90zł90zł*90zł**
* w tym terminie nie możemy już gwarantować koszulki oraz noclegu w FORCIE IV (nocleg do wyczerpania limitu dostępnych miejsc w FORCIE IV i później we własnym zakresie),
** w tym terminie zapewniamy materiały startowe, obiad w sobotę, odcisk okolicznościowej pieczęci, przekąskę między etapami i potwierdzenie punktów do OInO a pozostałe świadczenia do ich wyczerpania.
Wpisowe należy przesłać na konto:
MKS SKARMAT ul. Wyszyńskiego 6, 87-100 Toruń
Nr konta: 20 1050 1979 1000 0022 7659 4989
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają noclegi w FORCIE IV w salach wieloosobowych (dla zgłoszonych w terminie do 17 września).
Istnieje również możliwość noclegu w FORCIE IV w pokojach 2, 3 osobowych za dodatkową jednorazową opłatą od osoby w wysokości:
20,- zł za dwa noclegi w pok. 2, 3 os. bez łazienki
42,- zł za 2 noclegi w pokoju 2, 3 os. z łazienką
Rezerwacja noclegu w pokojach 2,3 os. wymaga potwierdzenia ze strony organizatora; z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Piątek (27 września)
16.00 – 23.00 - zakwaterowanie uczestników w bazie
18.30 – zwiedzanie Fortu z przewodnikiem (grupa 1)
20.00 - 22.00 - ognisko, konkurs piosenki turystycznej
do 23.00 – przyjmowanie składów zespołów oraz drużyn
23.00 – 24.00 – zatwierdzenie składów zespołów i drużyn przez komisję złożoną z kierowników drużyn oraz sędziego głównego
Sobota (28 września)
7.00 - 8.20 śniadanie
8.30 - uroczyste otwarcie zawodów i odprawa techniczna
9. 15 - wyjazd 1. autokaru na start I i II etapu
15.30 – 19.00 możliwość spaceru na Trasie Krajoznawczej po toruńskiej starówce (mapa 3D) ok. 80 min
15.30 - 18.30 - obiad (przed, po lub w trakcie pokonywania trasy krajoznawczej)
19.00 – zwiedzanie Fortu z przewodnikiem ( grupa 2)
19.30 – 21.00 – kolacja
21.30 – wyjazd 1. autokaru na start III etapu
Niedziela (29 września)
7.00 – 8.20 śniadanie
8.30 zakończenie mistrzostw
1) w piątek o godz. 13.00 – 15.00 zwiedzanie Torunia z przewodnikiem (możliwość pozostawienia bagaży w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu ul. Piekary 41) – chęć skorzystania należy zaznaczyć w zgłoszeniu.
2) w piątek od 18.30 zwiedzanie Fortu z przewodnikiem (zapisy w piątek przy rejestracji w sekretariacie zawodów),
3) w piątek od 20.00 konkurs piosenki turystycznej z nagrodami,
4) w sobotę po etapach dziennych od 15.30 trasa Krajoznawcza po toruńskiej starówce – śladami Mikołaja Kopernika (mapa – 3D) ok. 80 min
5) w sobotę o 19.00 zwiedzanie Fortu z przewodnikiem (grupa druga - osoby, które nie miały takiej możliwości w piątek),
6) w trakcie imprezy uczestnicy będą mogli rozwiązywać test krajoznawczo-turystyczny związany z Toruniem, Fortem IV oraz osobą Mikołaja Kopernika 1473-1543.
 • punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK,
 • wszystkie trasy zostaną zaprojektowane zgodnie z zaleceniem Komisji 1/2013 dotyczącym minimalnej liczby punktów kontrolnych, które powinny znaleźć się w planie mapy wraz ze startem i metą,
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
  Uwaga: członkowie PTTK – uczestnicy imprez są już ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) (patrz www.pttk.pl),
 • obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Karty Turysty w czasie całej imprezy. Nieprzestrzeganie postanowień w niej zawartych spowoduje wykluczenie z udziału w imprezie,
 • członkowie PTTK korzystający z obniżonego wpisowego powinni posiadać legitymację z opłaconą składka członkowską,
 • osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego,
 • za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas zawodów organizator nie bierze odpowiedzialności,
 • zgłoszenia po terminie nie gwarantują wszystkich świadczeń,
 • ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.