Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXI Mistrzostwa Torunia
2013-09-14
Przyłubie
Marsze na Orientację
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację PTTK „SKARMAT” przy SM „Na Skarpie” w Toruniu,
Fundacja Inter Star.
Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy: Wojciech Kluska
Sędzia Główny: Waldemar Fijor
Budowa tras: Waldemar Fijor, Wojciech Kluska
oraz członkowie Klubu InO SKARMAT
jeden etap dzienny
TP – trasa dla początkujących,
TD – ur. w roku 2000 i młodsi (drużyny 2-3 osobowe)
TM – ur. w latach 1997 – 1999 (drużyny 1-2-3 osobowe)
TJ – ur. w latach 1994– 1996 (drużyny 1-2 osobowe)
TS – ur. w roku 1993 i starsi (drużyny 1-2 osobowe)
Przyłubie k. Solca Kujawskiego
Kolorowa 1:10000
od 11.15 do 13.00
(imię, nazwisko, kategoria) do dnia 11 września 2013 roku w Oddziale
Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: 0-56 62-229-21.
płatne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy w wysokości:
TS – 5 zł; TJ – 4,5 zł; TM – 4 zł; TD – 3,5 zł; TP – 3 zł.
Wpisowe dla osób nie zgłoszonych będzie podwyższone o 1 zł.
Potwierdzenie wpłaty wpisowego można otrzymać w Oddziale PTTK w Toruniu.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów jej organizacji.
imi� i nazwisko
do centrum imprezy:
1/ Własnym środkiem transportu
- zjazd z drogi nr 10 Solec Kujawski - Toruń w Przyłubiu (oznakowany
w kier. stacji kolejowej PKP i dalej w kierunku płd. –wsch. ok. 1 km ( drogą wzdłuż torów)
a następnie południowym ok. 3,5 km.
2/ PKP do stacji Przyłubie
- i dalej autobusem czekającym na pociąg o godz. 12.34 (w Przyłubiu)
Po trasie organizatorzy zapewniają transport powrotny uczestników do Przyłubia na pociągi
w kierunku Bydgoszczy i Torunia w godz. 15.00 – 17.45
Program imprezy:
11:00 - 13:00 przyjmowanie uczestników w centrum zawodów
od 11.15 start pierwszych uczestników
ok. 16:30 zamknięcie mety

Świadczenia:
Kolorowa mapa startowa dla każdego uczestnika, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach, protokoły dla jednostek zgłaszających.

Uwagi końcowe:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
Impreza jest wliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientację w roku 2013 .