Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXVI Nocne Marsze na Orientację
2013-11-30
Toruń
Marsze na Orientację
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Urząd Miasta w Toruniu
Klub Imprez na Orientację PTTK ,,SKARMAT”
- przy SM ,,Na Skarpie” w Toruniu.
1 etap nocny, trasy krótkie 2 - 5 km (zależnie od kategorii)
mapy czarno-białe, teren dobrze przebieżny
TD – ur. w roku 2000 i młodsi (drużyny 2-3 os)
TM – ur. w latach 1997-1999 (drużyny 2 os)
TJ – ur. w latach 1996-1994 (drużyny 1-2 os)
TS – ur. w roku 1993 i starsi (drużyny 1-2 os)
TP - dla początkujących bez ograniczeń wiekowych (w razie potrzeby z instruktorem)
Centrum Zawodów Motocrossowych TKM w Toruniu przy ul. Bielańskiej ( dojazd lub dojście ulicą Łukasiewicza)
Czarno-biała
16.40
( imię, nazwisko, kategoria) do dnia 27 listopada 2013 roku
w OM PTTK w Toruniu , ul. Piekary 41, tel.: (56) 62-229-21
Potrzebę wyjścia na trasę TP z instruktorem należy podać w zgłoszeniu
Wpisowe płatne w OM PTTK w Toruniu lub przed startem w bazie imprezy
w wysokości: TS- 5 zł; TJ- 4,5 zł, TM - 4,0 zł , TD – 3,5 zł, TP – 3,0
Wpisowe osób nie zgłoszonych będzie podwyższone o 1,0 zł i to bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
OM PTTK Toruń 56 62 229 21
Z dworca PKP Toruń Główny autobusem nr 36 do przystanku do przystanku przy ul. Szosa Okrężna i dalej pieszo wg szkicu ok. 1800 m.
Z dworca PKP Toruń Wschodni autobusami nr 15, 26, 34, 40 do pętli przy ul. Szosa Okrężna
( koło Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) i dalej pieszo wg szkicu

Ramowy program imprezy:
15.45 - 16.20 – przyjmowanie uczestników w bazie
15.50 - 16.15 – spotkanie kalendarzowe Kujawsko-Pomorskiej Komisji InO
16.20 - otwarcie i odprawa techniczna
16.40 - start do etapu (godzina ‘”00”)
18.40 - podsumowanie dla kat. TP
19.00 - podsumowanie dla kat. TD
19.20 - podsumowanie dla kat. TM
19.40 - podsumowanie dla kat. TJ
20.00 - podsumowanie dla kat. TS

Świadczenia:
Mapa startowa dla każdego uczestnika, ognisko w centrum zawodów, potwierdzenie punktów na OTP i OInO, nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów w kat. TD, TM, TJ, TS, odcisk pamiątkowej pieczęci zawodów .
Uwagi końcowe:
• impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
• należy posiadać latarkę, kompas i ubiór odpowiedni do poruszania się w terenie
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
• obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Karty Turysty,
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
• impreza jest zaliczana do Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Marszach na Orientację.