Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXVII Kopernikańskie Marsze na Orientację
2014-02-22
Toruń
Marsze na Orientację
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie”.

PATRONAT PRASOWY:
Gazeta Pomorza i Kujaw „NOWOŚCI”

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
Urząd Miasta w Toruniu,
Nadleśnictwo Dobrzejewice
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu,
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Fundacja Inter Star

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Kierownik imprezy - Waldemar Fijor
Sędzia Główny - Dariusz Popławski
Budowa trasy - Waldemar Fijor
Obsługa techniczna - członkowie klubu InO SKARMAT
TP - trasa dla początkujących o długości ok. 3 km (bez ograniczeń wiekowych )
TO - trasa dla osób nieco bardziej zaawansowanych ok. 5 km (bez ograniczeń wiekowych).
Leśniczówka “Bielawy” - dojście ok. 600 m od pętli tramwajowej przy ulicy Olimpijskiej
Las Miejski przy osiedlu “Na Skarpie” w Toruniu
czarno-biała
wydawanie materiałów starowych 10.00 - 12.00
Zgłoszenia (należy podać ilość uczestników oraz rodzaj trasy TP lub TO) przyjmowane będą do dnia 19.02.2014 r. w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: 56-62-229-21.
Wpisowe w wysokości: 3,0 zł w kat. TP oraz 4,00 w kat. TO płatne w OM PTTK w Toruniu lub w sekretariacie imprezy przed startem.
Uwaga: w Oddziale PTTK można uzyskać potwierdzenie wpłaty.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.
imi� i nazwisko
Dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Olimpijskiej (Tramwaj nr 1 oraz 5)
oraz autobusem nr 13 lub 16. Rozkład jazdy można znaleźć na stronie www.mzk-torun.pl.

Materiały startowe będą wydawane na terenie Leśniczówki “Bielawy” (dojście ok. 600 m od pętli tramwajowej przy ulicy Olimpijskiej).
W pobliżu pętli istnieje również możliwość zaparkowania autokarów i samochodów .
PROGRAM IMPREZY:

10.00 - 12.00 wydawanie materiałów startowych
11.00 wydawanie materiałów dla uczestników eliminacji miejskich OMTT-K
do 14.00 przyjmowanie kart startowych po trasie

ŚWIADCZENIA:
Mapa startowa dla każdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, pamiątkowy znaczek z imprezy (tylko dla pierwszych 300 zgłoszonych w terminie osób), potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów na trasie marszów.

PUCHAR „NOWOŚCI” i NAGRODY ZESPOŁOWE

Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczną grupę uczestników otrzyma Puchar za propagowanie idei aktywnego wypoczynku w formie turystycznych imprez na orientację, za zajęcie drugiego miejsca w tej klasyfikacji przewidziano nagrodę w postaci wstępu dla ok. 40 osób na seans w toruńskim Planetarium.

PODSUMOWANIE IMPREZY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Podsumowanie imprezy i ogłoszenie wyników (najlepszych uczestników) odbędzie się na łamach „Nowości” , a szczegółowy protokół zostanie zamieszczony na stronie www.skarmat.pl oraz www.pttk.torun.pl . W przypadku większej liczby zespołów, które pokonają bezbłędnie trasę , o podziale upominków, których ilość zależy od hojności sponsorów, zadecyduje losowanie.

UWAGI KOŃCOWE:

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki
- uczestnicy, którzy biorą udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, powinni zgłosić się w sekretariacie zawodów punktualnie o godz. 11.00
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę.