Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXIII Zimowa InO Ekotona
2014-03-01
Wałdowo Szlacheckie
Marsze na Orientację
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu

Współorganizatorzy:
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Sponsor:
Firma Poligraficzna MalDruk

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy: Justyna Stopikowska
Sędzia główny: Michał Banaszewski
Budowniczy tras: TS/TJ Rafał Dulski, TM/TD/TP Rafał Zbrzeźny
Instruktorzy: Piotr Mazur, Robert Jaworski, Krzysztof Furso
Sekretariat: Anna Kłodawska, Michał Banaszewski, Karolina Surma, Ewa Toppmayer,
Filip Betker (I LO)
Pozostali organizatorzy:
Dariusz Kłodawski, Beata Chodziutko-Furso, Filip Chodziutko, Wiktor Mazur
Etap dzienny, mapy nietypowe
TP - trasa dla początkujących (bez ograniczeń wiekowych)
TD - urodzeni w 2001 roku i młodsi (drużyny 2-3 osobowe)
TM - urodzeni w latach 1998 - 2000 (drużyny 2-osobowe)
TJ - urodzeni w latach 1995 - 1997 (drużyny 2-osobowe)
TS - urodzeni w 1994 i starsi (drużyny 2-osobowe)

We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim
(nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, liczba zawodników, kategorie) najpóźniej do dnia 27.02.2014r. do Beaty Chodziutko-Furso, mailem: beatachf@wp.pl,
ewentualnie telefonicznie: 692 566 766 do 20.00.
Wpisowe płatne w sekretariacie imprezy wynosi: TP - 3,50 zł ;TD - 3,50 zł ; TM - 4zł ; TJ - 4,50 zł ; TS - 5zł.
Dla osób wcześniej niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 1 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
Opiekunowie grup proszeni są o obowiązkowe przesłanie pocztą elektroniczną listy zawodników z podziałem na kategorie i zespoły najpóźniej 28.02.2014r. do 20.00.
Beata Chodziutko-Furso 692 566 766 do 20.00, beatachf@wp.pl
Dojazd: MZK nr 9, z Al.23 Stycznia godz. 7.29
Powrót: MZK nr 9, z przystanku Wałdowo szkoła. godz. 13.32, 15.32
Program imprezy: 1.03.2014 r. (sobota)
8:05 – 8:35 - przyjmowanie uczestników w bazie
8:45 - otwarcie imprezy i odprawa techniczna
9:00 – godzina zero „00:00”
około 13:00 - zakończenie kat. TD i TM
między 14:00 a 15:00 - zakończenie imprezy

Świadczenia:
- mapa dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów kategorii TD, TM, TJ, TS,
- drożdżówka i gorąca herbata po etapie
Uwagi organizatorów:
• Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
• impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
• uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
• kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
• uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie, busolę i „koszulkę” na mapę

Do zobaczenia na szlaku!