Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
LAMPION EKOTONA
2014-05-17
ok. Grudziądza
Marsze na Orientację
KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Sponsorzy:
Urząd Marszałkowski,
Starostwo Powiatowe,
Urząd Miejski w Grudziądzu,
Firma Poligraficzna MalDruk
O bezpieczeństwo przy przechodzeniu przez jezdnię dbać będzie Straż Miejska w Grudziądzu

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy: Michał Banaszewski
Sędzia główny: Rafał Zbrzeźny
Budowa tras: TS, TJ - Piotr Mazur
TM, TD, TP - Michał Banaszewski
TR - Robert Jaworski
Instruktorzy TP: Krzysztof Furso, Błażej Wyrostkiewicz
Sekretariat: Anna Krzyżykowska, Agata Chodziutko, Ewa Toppmayer, Maria Mikołajczak, Filip Betker
Pozostali organizatorzy: Paweł Kosowski, Filip Chodziutko, Wiktor Mazur, Celina Furso
Jeden etap dzienny, mapy nietypowe, czarno-białe
TP – trasa dla początkujących bez ograniczeń wiekowych
TD – ur. w roku 2001 i młodsi (zespoły dwu- lub trzyosobowe)
TM – ur. w latach 1998-2000 (zespoły dwuosobowe*)
TJ** – ur. w latach 1995-1997 (zespoły dwuosobowe)
TS** – ur. w latach 1994 i starsi (zespoły dwuosobowe)
UWAGA! PO RAZ PIERWSZY TRASA ROWEROWA
TR - bez ograniczeń wiekowych (indywidualnie, ewentualnie zespoły dwuosobowe)
W kategoriach TS, TJ, TM i TD dopuszczalny jest start indywidualny.
* W kategorii TM dopuszcza się wystawienie przez szkołę jednego zespołu trzyosobowego, jeśli reprezentacja szkoły składa się z nieparzystej liczby zawodników, a żaden z nich nie czuje się na siłach
by wystartować indywidualnie.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Kasprowicza 4
Zgłoszenia i listy zawodników z podziałem na kategorie i zespoły do 15 maja (czwartek) do Beaty Chodziutko-Furso na adres e-mail: beatachf@wp.pl (tel. 692 566 766).
Lista sporządzona na formularzu w formacie Word, dołączonym do regulaminu powinna stanowić załącznik. W dniu zawodów można listę uaktualnić.
Opiekunom, którzy otrzymali regulamin w formacie pdf, organizatorzy prześlą elektroniczną tabelę zgłoszeniową po podaniu adresu e-mail.
płatne w sekretariacie imprezy wynosi: TP, TD – 2 zł, TM, TJ, TR – 3 zł, TS – 4 zł.
Dla osób wcześniej niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 1 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
Uwagi końcowe:
Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego.
Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
Beata Chodziutko-Furso 692 566 766, beatachf@wp.pl

Ramowy program imprezy: 17 maja 2014 (sobota)
9.00 – 9.45 – przyjmowanie uczestników w bazie
10.00 – 10.30 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.35 – start pierwszego zespołu („godzina zero”)
14.00 – 15.00 – uroczyste zakończenie zawodów

Świadczenia:
- mapa dla każdego uczestnika (w razie deszczu w „koszulce”) - potwierdzenie punktów do OInO i OTP - upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów kategorii TD, TM, TJ, TS
- puchary*** i dyplomy dla zwycięzców I Memoriału Kazimierza Jaworskiego (I, II i III miejsce w kategorii TR) - zupa i napój po etapie ***Zespół otrzymuje jeden puchar.

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
Osoby niepełnoletnie, startujące indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
(**W TJ i TS niezbędna jest także kalka techniczna, ekierka itp.)
Istnieje możliwość zakupu książeczek InO w cenie 3,50 zł. Do