Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXII Festyn Imprez na Orientację
2014-06-07
Toruń
Marsze na Orientację
Oddział Miejski PTTK w Toruniu
Zespół Szkół nr 7 w Toruniu
MKS SKARMAT przy SM Na Skarpie w Toruniu
Fundacja Inter Star

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy: Marzena Polaszewska
Sędzia główny: Waldemar Fijor
Budowniczy tras: Tomasz Hajdas
Kierownik sekretariatu: Martyna Hajdas
1 etap dzienny dla wszystkich kategorii

a. trasa rowerowa - XI Szprycha SKARMATU:
TO – trasa otwarta (dla zespołów nieletnich z dorosłymi opiekunami) *
TS – trasa seniorów (osoby pełnoletnie, zespoły 2 osobowe)

b. trasy piesze - X Wiosenne Harce z Mapą
TP – prosta trasa dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie
TU – nieco trudniejsza trasa dla średnio zaawansowanych, również bez ograniczeń.

* - liczba osób w drużynie łącznie z opiekunami nie może przekraczać 15
Zespół Szkół nr 7 w Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36
nietypowe, czarno – białe.
10:30
(imię, nazwisko, kategoria) do dnia 5 czerwca 2014 roku przyjmuje:
• telefonicznie lub osobiście - Oddział Miejski PTTK ul. Piekary 41, tel. (56) 62 229 21
• pocztą elektroniczną - Tomasz Hajdas: hajdaseczek@wp.pl
Wpisowe - płatne w Oddziale Miejskim PTTK lub przed startem w bazie imprezy w wysokości:
TS – 4,50 zł; TO – 4,00 zł ; TU – 3,50 TP – 3,00 zł

Wpisowe dla osób nie zgłoszonych w terminie będzie podwyższone o 1,0 zł i nie gwarantuje pełnych świadczeń
Tomasz Hajdas , hajdaseczek@wp.pl
Program imprezy:

a. trasy rowerowe:
9:00 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:30 godzina „0”

b. trasy piesze:
10:00 – 12:00 wydawanie materiałów startowych w kolejności przybycia ekip do bazy

Świadczenia:
Materiały startowe i słodkość dla każdego uczestnika, nieograniczony dostęp do pompki rowerowej (wg kolejności zgłoszeń) i powietrza atmosferycznego, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, protokoły dla jednostek zgłaszających, inne nieujawnione.

Nagrody:
Upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach będą do odebrania
w Oddziale Miejskim PTTK im. M. Sydowa w Toruniu przy ul. Piekary 41, w terminie podanym przez organizatorów w dniu imprezy.

Uwagi końcowe:
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- startujący powinni posiadać długopis, przydatny jest również kompas,
- zawody będą rozegrane zgodnie z zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację PTTK: http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
- uczestników obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, zaleceń organizatorów (na materiałach startowych) oraz przepisów ruchu drogowego.