Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXVII Mistrzostwa CSLog w MnO
2014-10-18
Grupa
WOJSKOWE KOŁO PTTK „OSeSeK” przy CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
ODDZIAŁ PTTK GRUDZIĄDZ
WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO
WOJSKOWE STOWARZYSZENIE KULTURALNO - EDUKACYJNE „RAWELIN”
Kierownik - Ryszard Fierek
Sekretariat - Krzysztof Czerepowicki, Ryszard Lewandowski, Grzegorz Machaj
Sędzia Główny - Ryszard Fierek, Bazyl Romaniuk
Kwatermistrz - Ryszard Lewandowski
Budowa tras - Ryszard Fierek, Rafał Fierek, Wiesław Podsiadły, Adam Arentewicz, Jerzy Kondek.
18.10.2014 r. Grupa - Klub Centrum Szkolenia Logistyki; ul. Dworcowa 1; 86-134 Dragacz.
Jeden etap dzienny w kategoriach
TS – ur. w 1994 i starsi ( drużyny 1-2 osobowe)
TJ – ur. w latach 1995 – 97 ( drużyny 1-2 osobowe)
TM – ur. w latach 1998 – 2000 ( drużyny 1-2 osobowe)
TD – ur. w 2001 r. i młodsi (drużyny 1-3 osobowe)
TŻ – (dla żołnierzy WP) – (drużyny 3 osobowe)
TP – (drużyny 2-10 osobowe)
Mapy: niepełne, częściowo aktualizowane.
8.00 – 9.00 - przyjmowanie uczestników w bazie,
9.05 – 9.15 - otwarcie Mistrzostw i odprawa techniczna,
9.30 - godzina „O”,
ok. 14.30 - zakończenie Mistrzostw, wręczenie dyplomów i nagród.
Zgłoszenia zawierające dane (patrz tabelka w załączonym pliku regulaminu) wraz z wpisowym przyjmują instruktorzy
w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki, ul. 6 Marca 1 (tel. 4582646, 4582648,
609088444) w nieprzekraczalnym terminie do 16.10.2014 r. do godz. 14.00.
Wpisowe: TS - 5.00 zł, TJ i TM - 4.00 zł, TD i TP – 3,50 zł
- mapka dla drużyny,
- odcisk okolicznościowej pieczątki,
- punkty do Odznaki Imprez na Orientację, Odznaki Turystyki Pieszej, Pucharu Imprez na Orientację Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pucharu Komisji Turystki Pieszej,
- upominki i dyplomy dla najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach,
- gorący posiłek i herbata (należy posiadać naczynie, łyżkę i kubek).
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- punktacja według Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego,
- należy posiadać przybory do kreślenia i odpowiedni strój turystyczny,
- w razie nie przybycia wpisowego nie zwraca się,
- dotarcie do bazy – element orientacji.

UWAGA: organizatorzy proszą opiekunów grup szkolnych o zgłaszanie do mistrzostw uczniów znających zasady Imprez na Orientację i posługiwania się kompasem i mapą !!!!!!!!!!!!

Mistrzostwa nie mają charakteru komercyjnego i organizowane jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.


Zgłoszenia przesyłać także na: ryszard.fierek_kg@vp.pl
Dodatkowe informacje – Ryszard Fierek 609088444