realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXVII Mistrzostwa CSLog w MnO
2014-10-18
Grupa
WOJSKOWE KOŁO PTTK „OSeSeK” przy CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI
ODDZIAŁ PTTK GRUDZIĄDZ
WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO
WOJSKOWE STOWARZYSZENIE KULTURALNO - EDUKACYJNE „RAWELIN”
Kierownik - Ryszard Fierek
Sekretariat - Krzysztof Czerepowicki, Ryszard Lewandowski, Grzegorz Machaj
Sędzia Główny - Ryszard Fierek, Bazyl Romaniuk
Kwatermistrz - Ryszard Lewandowski
Budowa tras - Ryszard Fierek, Rafał Fierek, Wiesław Podsiadły, Adam Arentewicz, Jerzy Kondek.
18.10.2014 r. Grupa - Klub Centrum Szkolenia Logistyki; ul. Dworcowa 1; 86-134 Dragacz.
Jeden etap dzienny w kategoriach
TS – ur. w 1994 i starsi ( drużyny 1-2 osobowe)
TJ – ur. w latach 1995 – 97 ( drużyny 1-2 osobowe)
TM – ur. w latach 1998 – 2000 ( drużyny 1-2 osobowe)
TD – ur. w 2001 r. i młodsi (drużyny 1-3 osobowe)
TŻ – (dla żołnierzy WP) – (drużyny 3 osobowe)
TP – (drużyny 2-10 osobowe)
Mapy: niepełne, częściowo aktualizowane.
8.00 – 9.00 - przyjmowanie uczestników w bazie,
9.05 – 9.15 - otwarcie Mistrzostw i odprawa techniczna,
9.30 - godzina „O”,
ok. 14.30 - zakończenie Mistrzostw, wręczenie dyplomów i nagród.
Zgłoszenia zawierające dane (patrz tabelka w załączonym pliku regulaminu) wraz z wpisowym przyjmują instruktorzy
w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki, ul. 6 Marca 1 (tel. 4582646, 4582648,
609088444) w nieprzekraczalnym terminie do 16.10.2014 r. do godz. 14.00.
Wpisowe: TS - 5.00 zł, TJ i TM - 4.00 zł, TD i TP – 3,50 zł
- mapka dla drużyny,
- odcisk okolicznościowej pieczątki,
- punkty do Odznaki Imprez na Orientację, Odznaki Turystyki Pieszej, Pucharu Imprez na Orientację Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pucharu Komisji Turystki Pieszej,
- upominki i dyplomy dla najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach,
- gorący posiłek i herbata (należy posiadać naczynie, łyżkę i kubek).
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- punktacja według Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego,
- należy posiadać przybory do kreślenia i odpowiedni strój turystyczny,
- w razie nie przybycia wpisowego nie zwraca się,
- dotarcie do bazy – element orientacji.

UWAGA: organizatorzy proszą opiekunów grup szkolnych o zgłaszanie do mistrzostw uczniów znających zasady Imprez na Orientację i posługiwania się kompasem i mapą !!!!!!!!!!!!

Mistrzostwa nie mają charakteru komercyjnego i organizowane jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.


Zgłoszenia przesyłać także na: ryszard.fierek_kg@vp.pl
Dodatkowe informacje – Ryszard Fierek 609088444