Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
VII Jesienne Manewry Ekotona
2014-11-15
Krusze
15.11.2014 roku (sobota)
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Sołectwo Krusze
Firma Poligraficzna MalDruk
Remiza Strażacka w Kruszach, Gmina Warlubie (na trasie Wielki Lubień-Wielki Komórsk)

Dojazd do bazy autokarem organizatora o godz. 8.00 spod restauracji McDonald's ul. Józefa Włodka 13
Powrót autokarem organizatora między godz. 14.00 a 15.00 spod remizy w Kruszach.
Przejazd bezpłatny. W zgłoszeniu prosimy o podanie liczby osób korzystających z autokaru.
Kierownik imprezy: Krzysztof Furso
Sędzia główny: Michał Banaszewski
Budowa tras:
(TS, TJ) Marcin Iwiński
(TM, TD,TP) Beata Chodziutko-Furso, Krzysztof Furso
Instruktorzy TP: Rafał Zbrzeźny, Robert Jaworski
Sekretariat: Anna Kłodawska, Beata Chodziutko-Furso, Agata Chodziutko, Celina Furso, Matylda Ciborowska, Mateusz Staniak
Logistyka: Dariusz Kłodawski
Pozostali organizatorzy: Filip Chodziutko, Wiktor Mazur
jeden etap dzienny
TP - trasa dla początkujących ( bez ograniczeń wiekowych)
TD - urodzeni w 2001 roku i młodsi ( drużyny 2-3 osobowe)
TM - urodzeni w latach 1998- 2000 ( drużyny 2-osobowe)
TJ - urodzeni w latach 1995- 1997 ( drużyny 2-osobowe)
TS - urodzeni w 1994 i starsi ( drużyny 2-osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Zgłoszenia (nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, liczba zawodników, kategorie) najpóźniej do dnia 13.11.2014r. do Beaty Chodziutko-Furso, mailem: beatachf@wp.pl, ewentualnie telefonicznie: (0-56) 46 813 35 do 20.00.
Wpisowe płatne w sekretariacie imprezy wynosi: TP - 3,50 zł ;TD - 3,50 zł ; TM - 4zł ; TJ - 4,50 zł ; TS - 5zł. Dla osób wcześniej niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 1 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
Opiekunowie grup proszeni są o obowiązkowe przesłanie pocztą elektroniczną listy zawodników z podziałem na kategorie i zespoły najpóźniej 14.11.2014r. do 20.00.
15.11.2014 r. (sobota)
8:30 – 9:05 - przyjmowanie uczestników w bazie
9:15 - otwarcie imprezy i odprawa techniczna
9:30 – godzina zero „00:00”
między 14:00 a 15:00 - zakończenie imprezy
- mapa dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów kategorii TD, TM, TJ, TS,
- drożdżówka i gorąca herbata po etapie
- Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie, busolę i „koszulkę” na mapę.