Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
VII Lokalna InO EKOTONA
2014-09-13
Grudziądz
Marsze na Orientację
KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Urząd Miejski w Grudziądzu

Komitet organizacyjny:
Kierownik imprezy: Michał Banaszewski
Sędzia główny: Monika Nikołajew-Banaszewska
Budowa tras: Rafał Dulski, Paweł Kosowski (TZ,TU,TP)
Instruktorzy TP: Robert Jaworski, Rafał Zbrzeźny, Piotr Mazur
Sekretariat: Anna Kłodawska, Beata Chodziutko-Furso, Ewa Toppmayer,
Maria Mikołajczak, Marta Krawczyk, Filip Betker,
Pozostali organizatorzy: Dariusz Kłodawski, Krzysztof Furso, Filip Chodziutko, Wiktor Mazur
etap dzienny, mapy nietypowe,

Kategorie ze względu na stopień zaawansowania:
TZ (zaawansowani) – zespoły dwuosobowe
TU (średniozaawansowani) – zespoły dwuosobowe
TP (początkujący) – zespoły dwu- lub trzyosobowe
Możliwy jest start indywidualny. W kategoriach TU i TZ należy posiadać latarkę.
Szkoła Podstawowa nr 9 w Grudziądzu - ul. Forteczna 29
mapy nietypowe
10:00
Zgłoszenia i listy zawodników z podziałem na zespoły – pocztą elektroniczną najpóźniej 11 września (czwartek) do Beaty Chodziutko-Furso, beatachf@wp.pl, ewentualnie tel. (56) 46 813 35 do 20.00.
Lista sporządzona na formularzu w formacie Word, dołączonym do regulaminu powinna stanowić załącznik. W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników.
Opiekunom, którzy otrzymali regulamin wyłącznie w postaci „papierowej” , organizatorzy prześlą elektroniczną tabelę zgłoszeniową i materiały szkoleniowe po podaniu adresu e-mailowego.
płatne w sekretariacie imprezy wynosi 3 zł (dla członków PTTK 1 zł).

Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego.
Beata Chodziutko - Furso (56) 46 813 35 do 20.00, beatachf@wp.pl
Ramowy program imprezy: 13 września 2014 roku

8.30 – 9.00 – przyjmowanie uczestników w bazie
9.15 – 9.45 – otwarcie imprezy i szkolenie teoretyczne w grupach
10.00 – start pierwszego zespołu („godzina zero”)
13.00-14.00 – przewidywane zakończenie zawodów
Wyniki zostaną przesłane opiekunom pocztą elektroniczną oraz będą dostępne na stronie internetowej klubu. www.ekoton.grudziadz.pttk.pl

Świadczenia:

Mapa startowa dla każdego uczestnika. Potwierdzenie punktów OTP i OInO.
Materiały szkoleniowe dla opiekunów (wyłącznie w wersji elektronicznej)