Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Szkolenie Specjalistyczne Animatorów
2015-02-28
Toruń
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa, Klub Imprez na Orientację SKARMAT w Toruniu