Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Szkolenie Specjalistyczne Organizatorów
2015-02-27 - 2015-03-01
Toruń
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa, Klub Imprez na Orientację SKARMAT w Toruniu