Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXXVIII Kopernikańskie Marsze na Orientację
2015-02-07
Toruń
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie”.
Gazeta Pomorza i Kujaw „NOWOŚCI”
Urząd Miasta w Toruniu,
Muzeum Okręgowe w Toruniu,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu,
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Gazeta Pomorza i Kujaw „NOWOŚCI”,
EMPORIUM – Pamiątki Toruńskie,
Fundacja Inter Star
Kierownik imprezy - Waldemar Fijor
Sędzia Główny - Wojciech Kluska
Budowa trasy - Dariusz Lipiński
Obsługa techniczna - członkowie klubu InO SKARMAT
7 lutego 2015 (sobota); dziedziniec Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.
TP - trasa dla początkujących o długości ok. 3 km (bez ograniczeń wiekowych ).
TU - trasa dla osób średniozaawansowanych ok. 4 km (bez ograniczeń wiekowych).
(Uczestnicy eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego otrzymają w sekretariacie zawodów zadania dodatkowe).
10.00 - 12.00 wydawanie materiałów startowych
11.00 wydawanie materiałów dla uczestników eliminacji miejskich OMTTK
do 14.00 przyjmowanie kart startowych po trasie
Zgłoszenia (należy podać ilość uczestników oraz rodzaj trasy TP lub TU) przyjmowane będą do dnia 4.02.2015 r. w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, tel.: 56-62-229-21.
Wpisowe w wysokości: 4,0 zł płatne w OM PTTK w Toruniu lub w sekretariacie imprezy przed startem.
Uwaga: wpłacając w Oddziale PTTK w Toruniu można uzyskać potwierdzenie wpłaty.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Mapa startowa dla każdego uczestnika, mini przewodnik po toruńskiej starówce „TORUŃ SPACERKIEM” (jeden na każdych dwóch uczestników), odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów na trasie marszów.
Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczną grupę uczestników otrzyma Puchar za propagowanie idei aktywnego wypoczynku w formie turystycznych imprez na orientację, za zajęcie drugiego miejsca w tej klasyfikacji przewidziano nagrodę w postaci wstępu dla ok. 40 osób na seans w toruńskim Planetarium.
Podsumowanie imprezy i szczegółowy protokół z wynikami będą dostępne na stronach internetowych www.skarmat.pl oraz www.pttk.torun.pl . W przypadku większej liczby zespołów, które pokonają bezbłędnie trasę, o podziale upominków, których ilość zależy od hojności sponsorów, zadecyduje losowanie. Dyplomy i upominki będą do odbioru w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu ul. Piekary 41.
Podczas trwania imprezy będzie możliwość zweryfikowania Odznaki Imprez na Orientację
do stopnia m. złotej OInO.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
- uczestnicy, którzy biorą udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, powinni zgłosić się w sekretariacie zawodów
punktualnie o godz. 11.00,
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę.