Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
IV Marsz na Orientację po 18. Południku
2015-03-21
Bydgoszcz
Bractwo 18 Południka w Bydgoszczy
Express Bydgoski i Radio Gra - Bydgoszcz
Urząd Miasta Bydgoszczy
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
PPH Brda - Hotel Ratuszowy
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
Bydgoskie Centrum Informacji
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT przy SM "Na Skarpie" w Toruniu
Kierownik imprezy - Stefan Pastuszewski
Budowa trasy - Waldemar Fijor - Klub Imprez na Orientację SKARMAT z Torunia
oraz członkowie i sympatycy - Bractwa 18 Południka
21 marca 2015 (sobota); Bydgoskie Centrum Informacji ul. Niedźwiedzia 1 (na Starym Rynku) .
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 ( w Bydgoskim Centrum Informacji ) ; zaraz po otrzymaniu materiałów startowych wychodzi się na trasę marszu.
TP : trasa turystyczno-krajoznawcza dla początkujących ok. 3 km (niezależnie od wieku),
TU: trasa turystyczno-krajoznawcza dla średnio zaawansowanych ok. 4 – 5 km (niezależnie od wieku).
Na trasie nie będzie obowiązywał limit czasu, ale do godz. 14.00 należy zdążyć z oddaniem karty startowej na mecie. Sędziowanie wg Zasad Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK (http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php)
10.00 - 12.00 wydawanie materiałów startowych do 14.00 przyjmowanie kart startowych na mecie
Zgłoszenia (należy podać liczbę uczestników) przyjmowane będą do dnia 17 marca 2015 (wtorek) mailowo na adres: waldemar.fijor@gmail.com
Wpisowe w wysokości: 3,50 zł/os, płatne w sekretariacie imprezy przed startem. Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Mapa startowa (kolorowa) z zaznaczoną trasą dla każdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej oraz niespodzianki.
Pierwsze relacje z imprezy zostaną zamieszczone na stronie: www.akant.biz oraz www.skarmat.pl we wtorek 24 marca a szczegółowy protokół do piątku 27 marca.
Upominki dla najlepszych uczestników będą do odebrania w biurze Bractwa przy ul. Dworcowej 62 (dzwonek–TIK) (od poniedziałku 30 marca 2015 r).
W przypadku większej liczby zespołów, które pokonają bezbłędnie trasę o podziale upominków, zadecyduje losowanie.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność, - uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym
- przybyłym na imprezę.