Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:




a także przez:







stat4u
XXIV Zimowa Impeza na Orientację Ekotona
2015-03-14
Grudziądz
14 marca 2015 r., Szkoła Podstawowa nr 4 w Grudziądzu, ul. Jaśminowa 2, dojazd i powrót - autobusem MZK nr 3
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, MORiW w Grudziądzu
Firma Poligraficzna MalDruk,
Kino HELIOS Grudziądz
Kierownik imprezy Beata Chodziutko-Furso
Sędzia główny Monika Nikołajew-Banaszewska
Budowniczowie tras TZ/TU/TM Piotr Mazur, TD/TP Radosław Piątkowski
Instruktorzy Robert Jaworski, Krzysztof Furso Sekretariat Anna Kłodawska, Michał Banaszewski, Marta Krawczyk (ZSR), Bartosz Mróz, Kacper Jakubowski, Matylda Ciborowska (SP 5), Celina Furso
Pozostali organizatorzy: Dariusz Kłodawski, Filip Chodziutko, Wiktor Mazur, Dominik Nowakowski, Fabian Jarząb
etap dzienny, mapy nietypowe

TP - trasa dla początkujących (bez ograniczeń wiekowych)
TD - trasa dla urodzonych w 2002 roku i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
TM - trasa dla urodzonych w latach 1999 - 2001 (drużyny 2-3 osobowe)
TU - trasa dla średniozaawansowanych (drużyny 2 osobowe)
TZ – trasa dla zaawansowanych (drużyny 2 osobowe)

We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii:
TJ ( juniorów ur. w latach 1995 –1998) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU
TS (seniorów ur. w roku 1994 i starszych) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras: TZ lub TU (z odpowiednim przelicznikiem – patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2015). Wybór trasy należy do uczestnika.
Zgłoszenia (nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, liczby zawodników w poszczególnych kategoriach) najpóźniej do 11.03.2015 r. do Beaty Chodziutko-Furso, mailem: beatachf@wp.pl, ewentualnie telefonicznie: 692 566 766 do 20.00.
Wpisowe za zgłoszonych zawodników płatne w sekretariacie imprezy wynosi:
TP - 3,50 zł ;TD - 3,50 zł ; TM - 4 zł ; TU - 5 zł ; TZ - 6 zł. Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 1 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
Opiekunowie grup proszeni są o obowiązkowe przesłanie pocztą elektroniczną listy zawodników z podziałem na kategorie i zespoły najpóźniej 13.03.2015r. do 20.00.
14.03.2015 r. (sobota)
8:25 – 9:05 - przyjmowanie uczestników w bazie
9:15 - otwarcie imprezy i odprawa techniczna
9:30 – godzina zero „00:00”
około 13:00 - zakończenie kat. TD i TM
między 14:00 a 15:00 - zakończenie imprezy
- mapa dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów kategorii TD, TM, TU, TZ,
- drożdżówka i gorąca herbata po etapie
- Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
- kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie, busolę i „koszulkę” na mapę