realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Bielowszczak 2015
2015-03-28
Buśnia
28.03.2015 (sobota)
Gimnazjum Publiczne w Warlubiu
Koło PTTK "OSeSeK" przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu
- Starostwo Powiatowe Świecie
- Nadleśnictwo Osie
- Nadleśnictwo Dąbrowa
- GOKPiR Warlubie
- GLZS "Start" Warlubie
- Leśnictwo Rulewo
- Wdecki Park Krajobrazowy
- Strelau Zenon Zakład Piekarniczo-Ciastkarski
- PHU "Jagr" Spółka z o.o.
Kierownik zawodów: Piotr PTACH
Sędzia Główny: Ryszard FIEREK (PInO 363)
Kwatermistrz: Andrzej KACZYŃSKI

Budowa tras:               
- Ryszard FIEREK
- Rafał FIEREK(OInO)
- Jerzy KONDEK
- Bazyl ROMANIUK

Sekretariat: Agnieszka HERDUŚ-RODZIK
Buśnia – gospodarstwo agroturystyczne „Cztery Lipy” – dawna szkoła
Organizator zapewnia dojazd autobusem (po uprzednim zgłoszeniu) z dworca PKP z Warlubia o  godz. 9.15.


Kategorie zgodne z regulaminem Pucharu Borów Tucholskich i Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Jeden etap dzienny.
1)    Kategoria TZ (zaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych; zespoły startujące na trasie mogą liczyć maksymalnie 2 osoby.
2)    Kategoria TU (średnio zaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych; zespoły startujące na trasie mogą liczyć maksymalnie 2 osoby.
3)    Kategoria TM (młodzieżowa) – młodzież szkół gimnazjalnych (w edycji 2015 osoby urodzone w 1999 roku i młodsze); zespoły startujące na trasie mogą liczyć maksymalnie 2 osoby.
4)    Kategoria TT (niezaawansowani) – zespoły min. 2 osoby, max 10 osób.
5)    Kategoria TD – trasa dla urodzonych w 2002 roku i młodszych – zespoły 2-3 osobowe).

Klasyfikacja Pucharu Borów Tucholskich w InO w 2015r. prowadzona jest indywidualnie w czterech kategoriach (TS, TJ, TM, TR):
TS – urodzeni w roku 1994 i starsi
TJ – urodzeni w latach 1995 – 98
TM – urodzeni w latach 1999 – 2001
TR – kategoria otwarta wiekowo. (trasa rowerowa)

Klasyfikacja Pucharu Województwa w MnO prowadzona jest w kategoriach wiekowych TD, TM, TJ, TS , co zgodnie z przepisami Komisji InO ZG PTTK , w roku 2015 odpowiada następującym rocznikom:
TD – urodzeni w roku 2002 i młodsi ( start w zespołach 2 – 3 osobowych i wyjątkowo indywidualnie)
TM – urodzeni w latach 1999-2001 ( start indywidualny lub w zespołach osobowych i wyjątkowo 3 osobowych )
TJ – urodzeni w latach 1995-1998 ( start indywidualny lub w zespołach 2 osobowych)
TS – urodzeni w roku 1994 i starsi (start indywidualny lub w zespołach 2 osobowych)

Uwaga: Punkty do Pucharu Borów Tucholskich i Pucharu Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla kategorii:
TJ ( juniorów ur. w latach 1995 –1998) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU
TS (seniorów ur. w roku 1994 i starszych) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras: TZ lub TU (z odpowiednim przelicznikiem – patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2015).
Wybór trasy należy do uczestnika.

W kategorii TT nie jest prowadzona generalna klasyfikacja końcowa.

mapy wykonane w programie OCAD, nietypowe, kolorowe, częściowo aktualizowane; teren leśny, pagórkowaty.
godz. 8:40 – 9:30 - przyjęcie zawodników
godz. 9:35 – 9:45 - oficjalne rozpoczęcie
godz. 9.45 – 9.55  - odprawa techniczna
godz. 10.00 - godz. "0", start pierwszych zespołów
godz. 14:00 - zamknięcie mety
godz. 14:30 - zakończenie zawodów
Zgłoszenia (ilość zespołów, nazwisko i imię zawodników, jednostka zgłaszająca) należy dokonać do dnia 26.03.2015r. pod numerem telefonu kom. sms-em 660 420 710 po godz. 15.00 lub pocztą internetową r.fierek@gwb.pl

Wpisowe – 4 zł płatne w sekretariacie zawodów (osoby wcześniej nie zgłoszone 5 zł ).


- mapa dla drużyny w kat "TZ" ,"TU" i "TM", po dwie w kat "TD" i "TT"
- dowóz do bazy
- ciepły posiłek i napój
- medale, nagrody i dyplomy za 1- 3 miejsce w kat.TZ, TU i TM
- potwierdzenie punktów do Pucharu Borów Tucholskich, OInO, OTP, Pucharu KTP OM PTTK w Grudziądzu
- Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego. Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków
- zawody odbędą się bez względu na pogodę
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
- nie zapewnia się wszystkich świadczeń osobom wcześniej nie zgłoszonym
- rywalizacja na trasie zgodna z zasadami KInO ZG PTTK
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów
- osoby poniżej 18-roku życia wyłącznie za zgodą rodziców.
- kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie, busolę i "koszulkę" na mapę.