Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Puchar Gminy Zławieś Wielka
2015-04-11
Zławieś Wielka
11 kwietnia 2015 r., Zespół Szkół ul. Szkolna 6 Zławieś Wielka
Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej
Kierownictwo: Krystian Frelichowski, Ewelina Wysocka, Marcin Pieńkowski
Budowa tras: Jan Dąbrowski
Sędzia główny: Waldemar Fijor
etap dzienny, mapy nietypowe
TP - trasa dla początkujących (bez ograniczeń wiekowych)
TD - trasa dla urodzonych w 2002 roku i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
TM - trasa dla urodzonych w latach 1999 - 2001 (drużyny 2-3 osobowe)
TU - trasa dla średniozaawansowanych (drużyny 2 osobowe)
TZ – trasa dla zaawansowanych (drużyny 2 osobowe)
We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.
Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii:
TJ ( juniorów ur. w latach 1995 –1998) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU
TS (seniorów ur. w roku 1994 i starszych) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras: TZ lub TU (z odpowiednim przelicznikiem – patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2015).
Wybór trasy należy do uczestnika.
Zgłoszenia (nazwa zespołu, liczby zawodników w poszczególnych kategoriach) najpóźniej do 7.04.2015 r. mailem: wysockaewelina@wp.pl, ewentualnie telefonicznie: 662065096
Wpisowe za zgłoszonych zawodników płatne w sekretariacie imprezy w dzień startu wynosi: TP - 3,50 zł ;TD - 3,50 zł ; TM - 4 zł ; TU - 5 zł ; TZ - 6 zł. Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 1 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
11.04.2015 r. (sobota)
9.00 -10.00 przyjmowanie uczestników w bazie
10.00 - otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.30 – godzina zero „00:00” (start)
około 13:00 - zakończenie kat. TD i TM
między 14:00 a 15:00 - zakończenie imprezy
- puchary dla zwycięskich zespołów w kategorii TD, TM, TU, TZ
- mapa dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów kategorii TD, TM, TU, TZ,
- gorąca zupa po etapie
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
- kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie, busolę i „koszulkę” na mapę.