Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Przywitanie Wiosny
2015-03-28
Barbarka
Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK „WIERCIPIĘTY” w Toruniu   
Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” przy „SM Na Skarpie” w Toruniu

Kierownik imprezy:        Anna Kaczmarek
Sędzia główny:    Damian Kaczmarek
Budowa tras:        Marzena Polaszewska, Tomasz Hajdas

28 marca 2015 r., Szkoła Leśna na Barbarce w Toruniu
1 etap dzienny, kat. TO