Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Akademicki Marsz na Orientację KIERUNEK KAMPUS UMK
2015-05-16
Toruń
Organizatorami Akademickiego Marszu na Orientację „Kierunek Kampus UMK” są Program „Absolwent UMK” oraz Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie”.
W imprezie mogą wziąć udział studenci, absolwenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz uczniowie Gimnazjum i Liceum Akademickiego wraz z rodzinami, a także wszyscy sympatycy UMK – osoby początkujące i średniozaawansowane w wędrówkach z mapą, niezależnie od wieku.
Celem imprezy jest promocja rekreacji na świeżym powietrzu, rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą i orientacji w terenie oraz integracja środowiska akademickiego.

a.    Zasada uczestnictwa w marszu na orientację sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi według dowolnej wybranej przez uczestnika drogi.
b.    Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu w karcie startowej.
c.    Czas przebycia trasy liczy się od momentu wydania pakietu startowego do momentu zdania karty startowej na mecie.
d.    Początkujący uczestnicy będą mogli uzyskać na starcie, wraz z mapą i kartą startową, dodatkowe wyjaśnienia od przodowników imprez na orientację.
Impreza odbędzie się w sobotę 16 maja 2015 na terenie kampusu UMK w Toruniu oraz w jego okolicach,  w godz. 10.00 – 15.00. Start, meta i sekretariat imprezy: Uniwersyteckie Centrum Sportowe, ul. św. Józefa 17.
10.00         – otwarcie imprezy
do 12.00     – wydawanie materiałów startowych; na bieżąco w kolejności dotarcia uczestników
do 14.00     – przyjmowanie kart startowych po trasie
14.30         – ogłoszenie wyników rywalizacji i wręczenie nagród dla najlepszych zespołów
        – loteria wśród wszystkich uczestników imprezy obecnych na zakończeniu

W ramach imprezy przewidziano dwie trasy:
•    trasa TP
-    dla osób początkujących
-    bez ograniczeń wiekowych
-    dla drużyn liczących do 6 osób (łącznie z kapitanem drużyny)
-    długość trasy ok. 3 km
•    trasa TU
-    dla osób średniozaawansowanych
-    bez ograniczeń wiekowych
-    dla drużyn dwuosobowych
-    niezbędny jest kompas
-    długość trasy do 5 km

Na trasach będzie obowiązywał limit czasu (liczony od momentu wydania mapy i karty startowej do momentu zdania karty na mecie) i dodatkowo należy zdążyć z oddaniem karty startowej na mecie do godziny 14.00. Karty oddane po tym czasie nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji.

Sędzią głównym imprezy będzie Przemysław Tafliński, przodownik Imprez na Orientację. Sędziowanie wg zasad punktacji w turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK (http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php).
Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą od dnia 15 kwietnia do dnia 11 maja 2015 za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie https://absolwent.umk.pl/wydarzenia-2015/kierunek-kampus-umk. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość zgłoszenia się na miejscu w dniu imprezy, jednak bez gwarancji otrzymania świadczeń (np. pamiątkowej plakietki, poczęstunku).
Wpisowe płatne w sekretariacie imprezy przed startem:
•    2 zł – posiadacze Karty Absolwenta UMK, legitymacji studenta UMK, legitymacji ucznia GiLA
•    4 zł – pozostali uczestnicy (powyżej 6 lat)
Aby skorzystać ze zniżki, należy przedstawić odpowiedni dokument (legitymację, Kartę Absolwenta UMK). Potwierdzeniem dokonania wpłaty przez drużynę  jest przekazanie jej pakietu startowego.

Każda zgłoszona drużyna otrzymuje:
•    Kolorową mapę startową
•    Informator startowy
•    Pamiątkową przypinkę (dla uczestników zgłoszonych w terminie do 11 maja 2015)
•    Odcisk okolicznościowej pieczęci i potwierdzenie punktów w książeczce Imprez na Orientację

a.    Drużyny, które nie oddadzą kart startowych do godz. 14.00, nie będą liczone w klasyfikacji nagród.
b.    Najlepsze zespoły w swoich kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
c.    W przypadku remisu punktowego o zwycięstwie decydował będzie krótszy czas przebycia trasy.
d.    W przypadku identycznego czasu przebycia trasy wygra drużyna z najmłodszym zawodnikiem.
e.    Dla najlepszych drużyn na trasie TP przewidziano 3 nagrody rodzinne (niepodzielne, za pierwsze trzy miejsca), dla najlepszych zespołów dwuosobowych na trasie TU przewidziano 6 nagród indywidualnych (za pierwsze trzy miejsca; każdy zawodnik otrzymuje nagrodę).
f.    Wśród wszystkich uczestników imprezy obecnych na zakończeniu rozlosowane zostaną upominki ufundowane przez Partnerów Programu Absolwent UMK oraz gadżety uniwersyteckie. 
g.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego rozdysponowania nagród.

Podsumowanie imprezy i szczegółowy protokół z wynikami będą dostępne na stronach internetowych www.skarmat.pl oraz www.absolwent.umk.pl.
•    Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
•    Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
•    Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, lub muszą mieć przy sobie jego zgodę na piśmie.
•    Uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy.