Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Lampion Ekotona
2015-05-23
Grudziądz
23 maja 2015 r., baza: Plaża Miejska MORiW nad jeziorem Rudnickim
KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Sponsorzy: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Grudziądzu, Firma Poligraficzna MalDruk, Kino Helios Grudziądz
Kierownik imprezy: Rafał Zbrzeźny
Sędzia główny: Michał Banaszewski
Budowa tras:
TZ/TU/TM/TD/TP i TK (trasa kajakowa) - Rafał Dulski, Paweł Kosowski,
TR - Robert Jaworski
Instruktorzy TP: Krzysztof Furso, Robert Jaworski, Piotr Mazur, Błażej Wyrostkiewicz
Sekretariat Anna Kłodawska, Michał Banaszewski, Bartosz Mróz, Kacper Jakubowski, Matylda Ciborowska, Celina Furso
Pozostali organizatorzy: Dariusz Kłodawski, Filip Chodziutko, Wiktor Mazur, Dominik Nowakowski, Fabian Jarząb, Radosław Piątkowski,
Firma MED SAR Marcin Gizicki
Dwa etapy dzienne na trasach TZ, TU i TM, jeden etap dzienny na pozostałych, mapy nietypowe, kolorowe
TP – trasa dla początkujących (bez ograniczeń wiekowych)
TD – trasa dla urodzonych w 2002 roku i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
TM – trasa dla urodzonych w latach 1999 - 2001 (drużyny 2-3 osobowe)
TU – trasa dla średniozaawansowanych (drużyny 2 osobowe)
TZ – trasa dla zaawansowanych (drużyny 2 osobowe)
TR – trasa rowerowa bez ograniczeń wiekowych (indywidualnie, ewentualnie zespoły dwuosobowe)
TK – trasa kajakowa bez ograniczeń wiekowych (zespoły dwuosobowe, dopuszczalny start indywidualny dla osób pełnoletnich)

We wszystkich kategoriach dopuszczalny jest start indywidualny.

Warunkiem dopuszczenia do startu na trasie kajakowej jest:
- złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w imprezie na własną odpowiedzialność oraz złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w imprezie lub okazanie zaświadczenia od lekarza sportowego (zalecane),
- osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie.
Oświadczenie dostępne w załączniku. Oświadczenie będzie również dostępne w bazie imprezy w dniu startu.

Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii:
TJ ( juniorów ur. w latach 1995 –1998) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU
TS (seniorów ur. w roku 1994 i starszych) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras: TZ lub TU (z odpowiednim przelicznikiem – patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2015). Punkty do Pucharu Grudziądza przyznawane będą zgodnie z jego regulaminem. Wybór trasy należy do uczestnika.
Zgłoszenia (nazwa szkoły/klubu, imię i nazwisko opiekuna, liczby zawodników na poszczególnych trasach) najpóźniej do 20.05.2015 do Beaty Chodziutko-Furso, mailem: beatachf@wp.pl lub poprzez portal www.elektronicznezapisy.pl, ewentualnie telefonicznie: 692 566 766 do 20.00.
Opiekunowie drużyn proszeni są o obowiązkowe przesłanie pocztą elektroniczną listy zawodników z podziałem na trasy i zespoły najpóźniej 22.05.2015r. o 20.00. Lista sporządzona na formularzu w formacie Word, dołączonym do regulaminu powinna stanowić załącznik. W dniu zawodów można listę uaktualnić.
Opiekunom, którzy otrzymali regulamin w formacie pdf, organizatorzy prześlą mailem wzór tabeli zgłoszeniowej.
Wpisowe płatne w sekretariacie imprezy wynosi: TP, TD – 2 zł, TM – 3 zł, TU, TR – 4 zł, TZ, TK – 5 zł.
Dla osób wcześniej niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
Wpisowe od drużyn będzie pobierane za wszystkich zgłoszonych zawodników zgodnie z terminami zawartymi w punkcie 6. Jeśli zgłoszona drużyna przybędzie na zawody w liczniejszym składzie, za jej niezgłoszonych zawodników nie będzie pobierana podwyższona opłata.
23 maja 2015 (sobota)
9.00 – 9.40 – przyjmowanie uczestników w bazie
9.40 – 9.55 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.00 – start pierwszego zespołu („godzina zero”)
13.00 – 13.30 – rozdanie nagród i dyplomów na trasach TD i TM
15.30– 16.00 – uroczyste zakończenie zawodów
- mapa dla każdego uczestnika (w razie deszczu w „koszulce”)
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP
- kajaki i kamizelki ratunkowe dla osób startujących na trasie kajakowej
- upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TD, TM, TU, TZ, TK
- puchary*** i dyplomy dla zwycięzców II Memoriału Kazimierza Jaworskiego (I, II i III miejsce w kategorii TR)
- zupa i napój po etapie
***Zespół otrzymuje jeden puchar.
- Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego. Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Uczestnicy trasy kajakowej obowiązkowo pokonują całą trasę z założoną kamizelką ratunkową.
- Osoby niepełnoletnie, startujące indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
- Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
- Punktacja wg zasad punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK
- Istnieje możliwość zakupu książeczek InO w cenie 3,50 zł.
- Uczestnicząc w imprezie uczestnik zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz publikację zdjęć.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.