realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Tramp 2015
2015-05-09
Włocławek
PTTK we Włocławku
Gimnazjum nr 4 im. Organizacji Narodów Zjednoczonych we Włocławku
KInO Skarmat Toruń
Gimnazjum nr 4, ul Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek, w dniu 09 maja 2015 roku o godz.9.00
- popularyzowanie wiedzy o walorach kulturowo-przyrodniczych,
- propagowanie zasad ochrony przyrody i dóbr kultury,
- stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji,
- pobudzenie uczestników do poznawania własnego regionu, dostrzegania piękna przyrody;
- podniesienie wiedzy na temat otaczającej nas przyrody, a zwłaszcza znajomości rodzimej flory: drzew i krzewów; poznanie najważniejszych i najciekawszych walorów przyrodniczych,
- promowanie turystyki w naszego regionu.
- promocja szkoły wśród uczniów szkół podstawowych.
Podstawą uczestnictwa w imprezie jest złożenie Karty zgłoszenia uczestnictwa do oddziału PTTK we Włocławku wraz z wpisowym w wysokości 4 zł do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
Chętnych do przejścia z mapą zapraszamy także do zgłaszania się w dniu imprezy w bazie zawodów.
TP - trasa dla początkujących
TT - trasa dla średniozawansowanych
- w marszu mogą uczestniczyć dwuosobowe drużyny
- drużyny meldują się na starcie o wyznaczonej godzinie
- przystępują do pierwszego etapu marszu na orientację, za które otrzymują 50% punktów,
- po pierwszym etapie przystępują indywidualnie do napisania testu, z którego łącznie otrzymują 50%punktów
- komisja konkursowa sumuje punkty i podaje wyniki.
a. Typy lasów,
b. Ekosystem, biocenoza i funkcje lasu,
c. Ochrona i zagrożenia lasów,
d. Systemy leśne okolic Włocławka,
b. Najważniejsze zabytki kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego,
c. Osobliwości i ciekawostki przyrodnicze województwa kujawsko- pomorskie,
d. Orientacja na mapie.
e. Znajomość mapy topograficznej,
Dla drużyn, które zajmą pierwsze trzy miejsca, przewidziane są nagrody rzeczowe. Pozostali
uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy lub inny pamiątkowy gadżet. Laureaci w kategorii szkół
podstawowych konkursu będą mieli przyznane dodatkowe punkty podczas rekrutacji do klas
pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 r.