Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Tramp 2015
2015-05-09
Włocławek
PTTK we Włocławku
Gimnazjum nr 4 im. Organizacji Narodów Zjednoczonych we Włocławku
KInO Skarmat Toruń
Gimnazjum nr 4, ul Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek, w dniu 09 maja 2015 roku o godz.9.00
- popularyzowanie wiedzy o walorach kulturowo-przyrodniczych,
- propagowanie zasad ochrony przyrody i dóbr kultury,
- stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji,
- pobudzenie uczestników do poznawania własnego regionu, dostrzegania piękna przyrody;
- podniesienie wiedzy na temat otaczającej nas przyrody, a zwłaszcza znajomości rodzimej flory: drzew i krzewów; poznanie najważniejszych i najciekawszych walorów przyrodniczych,
- promowanie turystyki w naszego regionu.
- promocja szkoły wśród uczniów szkół podstawowych.
Podstawą uczestnictwa w imprezie jest złożenie Karty zgłoszenia uczestnictwa do oddziału PTTK we Włocławku wraz z wpisowym w wysokości 4 zł do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
Chętnych do przejścia z mapą zapraszamy także do zgłaszania się w dniu imprezy w bazie zawodów.
TP - trasa dla początkujących
TT - trasa dla średniozawansowanych
- w marszu mogą uczestniczyć dwuosobowe drużyny
- drużyny meldują się na starcie o wyznaczonej godzinie
- przystępują do pierwszego etapu marszu na orientację, za które otrzymują 50% punktów,
- po pierwszym etapie przystępują indywidualnie do napisania testu, z którego łącznie otrzymują 50%punktów
- komisja konkursowa sumuje punkty i podaje wyniki.
a. Typy lasów,
b. Ekosystem, biocenoza i funkcje lasu,
c. Ochrona i zagrożenia lasów,
d. Systemy leśne okolic Włocławka,
b. Najważniejsze zabytki kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego,
c. Osobliwości i ciekawostki przyrodnicze województwa kujawsko- pomorskie,
d. Orientacja na mapie.
e. Znajomość mapy topograficznej,
Dla drużyn, które zajmą pierwsze trzy miejsca, przewidziane są nagrody rzeczowe. Pozostali
uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy lub inny pamiątkowy gadżet. Laureaci w kategorii szkół
podstawowych konkursu będą mieli przyznane dodatkowe punkty podczas rekrutacji do klas
pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 r.