Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XIII Toruński Festyn Imprez na Orientację
2015-05-30
Toruń
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” przy „SM Na Skarpie” w Toruniu
Urząd Miasta Torunia
Zespół Szkół nr 7 w Toruniu
Fundacja „Inter Star”
Kierownik imprezy: Marzena Polaszewska
Sędzia główny: Wojciech Kluska
Budowniczy tras: Tomasz Hajdas
Kierownik sekretariatu: Martyna Hajdas
30 maja 2015 r. (sobota), Zespół Szkół nr 7 w Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36.
1 etap dzienny dla wszystkich kategorii
a. trasy rowerowe - XII Szprycha SKARMATU:
TO – trasa otwarta (dla zespołów nieletnich z dorosłymi opiekunami) *
TS – trasa seniorów (osoby pełnoletnie, zespoły maks. 3 – os.)
b. trasy piesze - XI Wiosenne Harce z Mapą
SZ – prosta trasa dla grup z opiekunami, bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie
(bez klasyfikacji)
TP – trasa dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 5 – os.)
TT – nieco trudniejsza trasa, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 5 – os.)
TU – trasa dla średnio zaawansowanych, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 3 – os.)
* - liczba osób w drużynie łącznie z opiekunami nie może przekraczać 15
a. trasy rowerowe:
9:00 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:30 godzina „0”
b. trasy piesze:
10:00 – 12:00 wydawanie materiałów startowych w kolejności przybycia ekip do bazy
nietypowe, czarno – białe.
Zgłoszenia (imię, nazwisko, kategoria) do dnia 28 maja 2015 roku przyjmuje:
• telefonicznie lub osobiście - Oddział Miejski PTTK ul. Piekary 41, tel. (56) 62 229 21
• pocztą elektroniczną - Tomasz Hajdas: hajdaseczek@wp.pl
Wpisowe - płatne w Oddziale Miejskim PTTK lub przed startem w bazie imprezy w wysokości:
TS – 5,00 zł; TU – 4,50 zł ; TT, TO – 3,50 TP – 3,00 zł SZ – 2,50 zł
Wpisowe dla osób nie zgłoszonych w terminie będzie podwyższone o 1,0 zł i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Materiały startowe i słodkość dla każdego uczestnika, nieograniczony dostęp do pompki rowerowej
(wg kolejności zgłoszeń) i powietrza atmosferycznego, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie
punktów do OInO i OTP, protokoły dla jednostek zgłaszających, inne nieujawnione.
Upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach będą do odebrania
w Oddziale Miejskim PTTK im. M. Sydowa w Toruniu przy ul. Piekary 41, w terminie podanym
przez organizatorów w dniu imprezy.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- startujący powinni posiadać długopis, przydatny jest również kompas,
- zawody będą rozegrane zgodnie z zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych
imprezach na orientację PTTK: http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
- uczestników obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych,
zaleceń organizatorów (na materiałach startowych) oraz przepisów ruchu drogowego.