realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XIII Toruński Festyn Imprez na Orientację
2015-05-30
Toruń
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” przy „SM Na Skarpie” w Toruniu
Urząd Miasta Torunia
Zespół Szkół nr 7 w Toruniu
Fundacja „Inter Star”
Kierownik imprezy: Marzena Polaszewska
Sędzia główny: Wojciech Kluska
Budowniczy tras: Tomasz Hajdas
Kierownik sekretariatu: Martyna Hajdas
30 maja 2015 r. (sobota), Zespół Szkół nr 7 w Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36.
1 etap dzienny dla wszystkich kategorii
a. trasy rowerowe - XII Szprycha SKARMATU:
TO – trasa otwarta (dla zespołów nieletnich z dorosłymi opiekunami) *
TS – trasa seniorów (osoby pełnoletnie, zespoły maks. 3 – os.)
b. trasy piesze - XI Wiosenne Harce z Mapą
SZ – prosta trasa dla grup z opiekunami, bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie
(bez klasyfikacji)
TP – trasa dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 5 – os.)
TT – nieco trudniejsza trasa, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 5 – os.)
TU – trasa dla średnio zaawansowanych, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 3 – os.)
* - liczba osób w drużynie łącznie z opiekunami nie może przekraczać 15
a. trasy rowerowe:
9:00 - 10:00 przyjmowanie uczestników w bazie
10:00 otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:30 godzina „0”
b. trasy piesze:
10:00 – 12:00 wydawanie materiałów startowych w kolejności przybycia ekip do bazy
nietypowe, czarno – białe.
Zgłoszenia (imię, nazwisko, kategoria) do dnia 28 maja 2015 roku przyjmuje:
• telefonicznie lub osobiście - Oddział Miejski PTTK ul. Piekary 41, tel. (56) 62 229 21
• pocztą elektroniczną - Tomasz Hajdas: hajdaseczek@wp.pl
Wpisowe - płatne w Oddziale Miejskim PTTK lub przed startem w bazie imprezy w wysokości:
TS – 5,00 zł; TU – 4,50 zł ; TT, TO – 3,50 TP – 3,00 zł SZ – 2,50 zł
Wpisowe dla osób nie zgłoszonych w terminie będzie podwyższone o 1,0 zł i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Materiały startowe i słodkość dla każdego uczestnika, nieograniczony dostęp do pompki rowerowej
(wg kolejności zgłoszeń) i powietrza atmosferycznego, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie
punktów do OInO i OTP, protokoły dla jednostek zgłaszających, inne nieujawnione.
Upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach będą do odebrania
w Oddziale Miejskim PTTK im. M. Sydowa w Toruniu przy ul. Piekary 41, w terminie podanym
przez organizatorów w dniu imprezy.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- startujący powinni posiadać długopis, przydatny jest również kompas,
- zawody będą rozegrane zgodnie z zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych
imprezach na orientację PTTK: http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
- uczestników obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych,
zaleceń organizatorów (na materiałach startowych) oraz przepisów ruchu drogowego.