Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Unisławskie Marsze na Orientację
2015-06-12
Unisław
Zespół Szkół w Unisławiu
Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” przy SM „Na Skarpie” w Toruniu
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu
Fundacja INTER STAR
Kierownik imprezy: Justyna Gdaniec - Musiał
Sędzia główny: Wojciech Kluska
Budowniczy tras: Waldemar Fijor
12 czerwca 2015 r. (piątek), Zespół Szkół w Unisławiu.
1 etap dzienny w kategoriach:
TP – prosta trasa dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie
TF – trasa rodzinna, bez ograniczeń wiekowych, wszystkie osoby w drużynie z jednej rodziny.
* - liczba osób w drużynie łącznie z opiekunami nie może przekraczać 15
16:15 – 16:40 przyjmowanie uczestników w centrum imprezy
16:40 – 17:00 szkolenie i odprawa techniczna
17:00 start do etapów
18:30 – 19:00 zakończenie imprezy
czarno –białe w skali 1 : 5 000
Zgłoszenia (imię, nazwisko, kategoria) do dnia 11 czerwca 2015 roku przyjmuje:
Justyna Gdaniec – Musiał, Magda Adamska – świetlica szkolna.
Materiały startowe, potwierdzenie punktów do OInO i OTP, protokoły dla jednostek zgłaszających, inne nieujawnione.
Upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach w dniu imprezy.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- uczestników obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych oraz przepisów ruchu drogowego