Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
7 Kroków do Wakacji
2015-06-25
Toruń
Klub Imprez na Orientację SKARMAT Toruń
VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
Kierownik imprezy: Anna Kaczmarek
Sędzia główny: Tomasz Hajdas
Budowniczy tras: Damian Kaczmarek
25 czerwca 2015 r. (czwartek), VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ul. Batorego 39B
1 etap dzienny trasy piesze - 7 KROKÓW DO WAKACJI
TP – trasa dla początkujących, bez ograniczeń wiekowych (zespoły maks. 3 – os.)
9:00 - 9:30 przyjmowanie uczestników w bazie, wydawanie materiałów startowych w kolejności przybycia ekip do bazy
9:45 - otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:00 - godzina „0”
około 12:00 - podsumowanie, rozdanie dyplomów i nagród
Zgłoszenia (liczba uczestników) do dnia 24 czerwca 2015r. przyjmuje:
Anna Kaczmarek anka@prodam.com.pl
Udział w imprezie jest bezpłatny, nie gwarantuje się pełnych świadczeń dla osób zgłoszonych po
terminie.
Materiały startowe i słodkość dla każdego uczestnika, potwierdzenie punktów do OInO.
Upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów (nagrody przewidziane są tyko dla dzieci i młodzieży szkolnej).
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
- startujący powinni posiadać długopis, podkładkę pod mapę, wygodny strój (patrz obuwie);
- zawody będą rozegrane zgodnie z zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację PTTK: http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
- uczestników obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, zaleceń organizatorów (na materiałach startowych) oraz przepisów ruchu drogowego.