Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXIX Mistrzostwa CSLog w MnO
2015-10-24
Grudziądz
Kierownik - Ryszard Fierek
Sekretariat - Krzysztof Czerepowicki, Beata Pączek, Maria Machaj, Grzegorz Machaj, Bazyl Romaniuk
Sędzia Główny - Ryszard Fierek,
Kwatermistrz - Ryszard Lewandowski
Budowa tras - Ryszard Fierek, Rafał Fierek, Wiesław Podsiadły, Jerzy Kondek, Adam Arentewicz
24.10.2015 r. Grudziądz J. Rudnik –plaża miejska Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Jeden etap dzienny w kategoriach:
TZ – trasa dla zaawansowanych (zespoły 1-2 osobowe)
TU – trasa dla średniozaawansowanych (zespoły 1-2 osobowe)
TM – trasa dla ur. w latach 1999 – 2001 (zespoły 2-3 osobowe)
TD – trasa dla ur. w 2002 r. i młodszych (zespoły 2-3 osobowe)
TŻ – trasa dla żołnierzy WP (zespoły 2-3 osobowe)
TP – trasa dla początkujących (zespoły 5-10 osobowe z opiekunami)
Punkty w Pucharze Województwa dla kat. TJ (rocz. 1998-1995) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU: dla kat TS (rocz. 1994 i starsi) z klasyfikacji trasy TZ lub klasyfikacji trasy TU – regulamin Pucharu Województwa w MnO na 2015.
niepełne, częściowo aktualizowane, skala 1:10000 lub inna.
8.00 – 9.00 - przyjmowanie uczestników w bazie,
9.05 – 9.15 - otwarcie Mistrzostw i odprawa techniczna,
ok. 15.00 - zakończenie Mistrzostw, wręczenie dyplomów i nagród.
Zgłoszenia zawierające dane (patrz tabelka) wraz z wpisowym przyjmują instruktorzy w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki, ul. 6 Marca 1 (tel. 261 482 646, 261 482 648) w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2015 r. do godz. 14.00.
Wpisowe: TS i TU - 5.00 zł, TM - 4.50 zł, TD, TŻ i TP – 4,00 zł
- Mapka dla każdego zawodnika w TS, TU, TM, TD, TŻ, TP -3 dla zespołu),
- odcisk okolicznościowej pieczątki,
- punkty do Odznaki Imprez na Orientację, Odznaki Turystyki Pieszej, Pucharu Imprez na Orientację Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Grudziądzkiego Pucharu Komisji Turystki Pieszej,
- medale, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w kategoriach: TD, TM, TŻ, TU, TZ.
- gorący posiłek i herbata (należy posiadać naczynie, łyżkę i kubek).
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- punktacja według Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego,
- należy posiadać przybory do kreślenia i odpowiedni strój turystyczny,
- w razie nie przybycia wpisowego nie zwraca się,
- dotarcie do bazy – element orientacji.
UWAGA: organizatorzy proszą opiekunów grup szkolnych o zgłaszanie do mistrzostw uczniów znających zasady Imprez na Orientację i posługiwania się kompasem i mapą !!!!!!!!!!!! – nie dotyczy TP.
Mistrzostwa nie mają charakteru komercyjnego i organizowane jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.

Zgłoszenia można przesyłać także na: ryszard.fierek_kg@vp.pl
Dodatkowe informacje – Ryszard Fierek 609088444
DO DYSPOZYCJI ORGANIZATORÓW BĘDZIE AUTOBUS. Istnieje możliwość dojazdu i powrotu w granicach garnizonu Grudziądz. Ustalenia podczas zgłoszenia uczestnictwa w Mistrzostwach.