realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXIX Mistrzostwa CSLog w MnO
2015-10-24
Grudziądz
Kierownik - Ryszard Fierek
Sekretariat - Krzysztof Czerepowicki, Beata Pączek, Maria Machaj, Grzegorz Machaj, Bazyl Romaniuk
Sędzia Główny - Ryszard Fierek,
Kwatermistrz - Ryszard Lewandowski
Budowa tras - Ryszard Fierek, Rafał Fierek, Wiesław Podsiadły, Jerzy Kondek, Adam Arentewicz
24.10.2015 r. Grudziądz J. Rudnik –plaża miejska Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Jeden etap dzienny w kategoriach:
TZ – trasa dla zaawansowanych (zespoły 1-2 osobowe)
TU – trasa dla średniozaawansowanych (zespoły 1-2 osobowe)
TM – trasa dla ur. w latach 1999 – 2001 (zespoły 2-3 osobowe)
TD – trasa dla ur. w 2002 r. i młodszych (zespoły 2-3 osobowe)
TŻ – trasa dla żołnierzy WP (zespoły 2-3 osobowe)
TP – trasa dla początkujących (zespoły 5-10 osobowe z opiekunami)
Punkty w Pucharze Województwa dla kat. TJ (rocz. 1998-1995) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU: dla kat TS (rocz. 1994 i starsi) z klasyfikacji trasy TZ lub klasyfikacji trasy TU – regulamin Pucharu Województwa w MnO na 2015.
niepełne, częściowo aktualizowane, skala 1:10000 lub inna.
8.00 – 9.00 - przyjmowanie uczestników w bazie,
9.05 – 9.15 - otwarcie Mistrzostw i odprawa techniczna,
ok. 15.00 - zakończenie Mistrzostw, wręczenie dyplomów i nagród.
Zgłoszenia zawierające dane (patrz tabelka) wraz z wpisowym przyjmują instruktorzy w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki, ul. 6 Marca 1 (tel. 261 482 646, 261 482 648) w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2015 r. do godz. 14.00.
Wpisowe: TS i TU - 5.00 zł, TM - 4.50 zł, TD, TŻ i TP – 4,00 zł
- Mapka dla każdego zawodnika w TS, TU, TM, TD, TŻ, TP -3 dla zespołu),
- odcisk okolicznościowej pieczątki,
- punkty do Odznaki Imprez na Orientację, Odznaki Turystyki Pieszej, Pucharu Imprez na Orientację Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Grudziądzkiego Pucharu Komisji Turystki Pieszej,
- medale, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w kategoriach: TD, TM, TŻ, TU, TZ.
- gorący posiłek i herbata (należy posiadać naczynie, łyżkę i kubek).
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- punktacja według Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego,
- należy posiadać przybory do kreślenia i odpowiedni strój turystyczny,
- w razie nie przybycia wpisowego nie zwraca się,
- dotarcie do bazy – element orientacji.
UWAGA: organizatorzy proszą opiekunów grup szkolnych o zgłaszanie do mistrzostw uczniów znających zasady Imprez na Orientację i posługiwania się kompasem i mapą !!!!!!!!!!!! – nie dotyczy TP.
Mistrzostwa nie mają charakteru komercyjnego i organizowane jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.

Zgłoszenia można przesyłać także na: ryszard.fierek_kg@vp.pl
Dodatkowe informacje – Ryszard Fierek 609088444
DO DYSPOZYCJI ORGANIZATORÓW BĘDZIE AUTOBUS. Istnieje możliwość dojazdu i powrotu w granicach garnizonu Grudziądz. Ustalenia podczas zgłoszenia uczestnictwa w Mistrzostwach.