Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Zlot Przodowników Imprez na Orientację 2015
2015-12-11 - 2015-12-13
Chełmno
11 – 13 grudnia 2015 r.,  Internat  Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.

Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie
Oddział Miejski PTTK w Toruniu
Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
Kujawsko-Pomorska Komisja Imprez na Orientację
Klub Imprez na Orientację SKARMAT przy Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Skarpie” w Toruniu.

Zarząd Główny PTTK
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Urząd Miasta w Chełmnie
Starostwo Powiatowe w Chełmnie
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Imprez na Orientację

•    szkolenie oraz wymiana doświadczeń Kadry Przodownickiej;
•    spotkanie z Komisją InO ZG PTTK;
•    popularyzacja InO w Chełmnie i okolicy.

Kierownik Zlotu:                Waldemar Fijor
Kwatermistrz:                Tomasz Hajdas
Sekretariat:                    Iwona Kurto, Iweta Olszewska
Budowniczy trasy krajoznawczej:        Waldemar Fijor   
Budowniczy etapu dojściowego:        Damian Kaczmarek

•    dwa noclegi w pokojach dwuosobowych  (łóżko z pościelą);
•    kolacja w piątek, śniadanie, obiad i kolacja w sobotę oraz śniadanie w niedzielę;
•    zwiedzanie Chełmna  z przewodnikiem;
•    metalowy znaczek Zlotu;
•    kolejny numer czasopisma Tramwaj;
•    mapy tras krajoznawczych;
•    odcisk okolicznościowej pieczęci;
•    …   i niewątpliwie coś jeszcze.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą  formularza  zgłoszeniowego na stronie www.skarmat.pl/zlot-pino do 30 listopada 2015 r. 
Wpisowe w wysokości zgodnej z załączoną tabelą należy przesłać na konto Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu, ul.Piekary 41,  87-100 Toruń,
WBK SA II O/Toruń 18 1090 1506 0000 0000 5002 0232

Uczestnicy

do 30.11

po 30.11**

Młodzieżowi Przodownicy InO*

70 zł

 90 zł

Przodownicy InO*

80 zł

100 zł

Członkowie PTTK (z opłaconymi składkami)

90 zł

110 zł

Pozostali ***

100 zł

120 zł


   *   aktywni  (zgodnie z aktualnym wykazem na stronie Komisji )
 **   zgłoszenie po terminie nie gwarantuje wszystkich świadczeń
***  pierwszeństwo udziału w Zlocie przysługuje MPInO oraz PInO zgłoszonym
       w terminie tj. do dnia 30.11.2015 r.
W tytule przelewu należy dopisać: ZLOT PInO 2015  wraz  z  podaniem nazwiska. Wpłata na miejscu w bazie imprezy jest możliwa – ale wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapytania można kierować na adres : klubinoskarmat@gmail.com


Piątek ( 11 grudnia )
od  18.00  –  przyjmowanie  i  zakwaterowanie  uczestników w bazie zlotu
20.00 -  21.00 – kolacja
21.00 – 22.30  prezentacje i wymiana doświadczeń w temacie
•    zastosowania techniki skaningu laserowego terenu (LIDAR) do przygotowania map,
•    wykorzystanie danych LIDAR w programach OPEN ORIENTEERING     MAPPER i OCAD
od 22.30          wieczór piosenki turystycznej  
22.30 – 23.00  zebranie Komisji InO ZG PTTK  (zamknięte)
Sobota  (12 grudnia )
 7.30 -   8.00  śniadanie
 8.00 – 10.00   etap dojściowy Grubno  –  Chełmno ( ok. 3 km )
10.00 – 13.00  krajoznawcza trasa na orientację
                      -  z elementami szkolenia dla  uczestników z Chełmna i okolic
13.00 – 14.15  obiad
14.30  – 16.30  zwiedzanie Chełmna z przewodnikiem  
17.00 – 19.30   otwarte zebranie Komisji Imprez na Orientację
             - forum dyskusyjne *     
20.00  –  21.00  kolacja
                  - forum dyskusyjne *
                  - wieczór piosenki turystycznej
* zagadnienia do dyskusji będą publikowane na stronie internetowej zlotu; można je  zgłaszać pod adresem  klubinoskarmat@gmail.com
Niedziela (13  grudnia)
8.00 – 8.30 śniadanie
do 10.00 opuszczenie bazy Zlotu

Dojazd własnym środkiem transportu do Grubna. Internat znajduje się pobliżu  drogi krajowej nr  91  Toruń –  Świecie. 
•    impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
•    uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
•    osoby zgłoszone , ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń  i zwrotu wpisowego;
•    zgłoszenie po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody organizatora;
•    uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby organizacji Zlotu, oraz publikowanie wizerunku w galeriach zdjęć pozlotowych,
•    komunikaty oraz uzupełnienia i  zmiany w regulaminie Zlotu będą publikowane na stronie internetowej ino.pttk.pl;
•    uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
•    ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.