Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXV Zimowa InO EKOTONA
2016-02-27
Zakurzewo
27 lutego 2016 r., Świetlica Gminna w Zakurzewie koło Grudziądza
Dojazd do bazy autokarem organizatora o godz. 8.30 z przystanku MZK przy Al. 23 Stycznia (przy dawnym "jaju"). Powrót autokarem organizatora między godz. 14.00 a 15.00 spod świetlicy w Zakurzewie
KInO EKOTON przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Urząd Marszałkowski
Urząd Miejski
Urząd Gminy Grudziądz
Firma Poligraficzna MalDruk
Kino HELIOS Grudziądz
Kierownik imprezy: Krzysztof Furso
Sędzia główny: Monika Nikołajew-Banaszewska
Budowniczowie tras:
TZ/TU Marcin Iwiński,
TT/TP Piotr Mazur
Instruktorzy: Robert Jaworski, Beata Chodziutko-Furso, Błażej Wyrostkiewicz
Sekretariat: Anna Kłodawska, Michał Banaszewski, Ewelina Majorkiewicz (II LO), Marta Krawczyk (ZSR), Maria Mikołajczak (I LO), Marta Szczygieł (Gimn. nr 7)
Pozostali organizatorzy: Dariusz Kłodawski, Bartosz Mróz, Filip Chodziutko, Wiktor Mazur, Dominik Nowakowski, Fabian Jarząb
etap dzienny, mapy nietypowe

trasy
TZ - dla zaawansowanych
TU - dla średnio zaawansowanych
TT - dla niezaawansowanych
TP - dla początkujących

proponowane (kategoriom wiekowym)
TZ - urodzonym w roku 1995 i starszym
TU - urodzonym w latach 1996-1999
TM - urodzonym w latach 2000-2002
TD - urodzonym w roku 2003 i młodszym
TP z przewodnikiem – początkującym niezależnie od wieku (niewliczana do Pucharu)

Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny.
Wybór trasy należy do uczestnika.

Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2016 (http://www.skarmat.pl/regulaminy) i Regulamin Pucharu Grudziądza 2016 (w załączeniu).
Zgłoszenia (liczby zawodników na poszczególnych trasach) do 24.02.2015 r. do Beaty Chodziutko-Furso, mailem: beatachf@wp.pl, ewentualnie telefonicznie: 692 566 766 do 20.00.
Wpisowe za zgłoszonych zawodników płatne w dniu imprezy będzie pobierane według kategorii wiekowych:
TD - 3 zł; TM - 4 zł ; TJ - 5 zł ; TS - 6 zł. Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 1 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
Opiekunowie grup proszeni są o przesłanie pocztą elektroniczną list zawodników na poszczególnych trasach (koniecznie z rokiem urodzenia) najpóźniej 26.02.2016r. do 20.00.
27.02.2016 r. (sobota)
8:55 – 9:25 - przyjmowanie uczestników w bazie
9:35 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10:00 – godzina zero "00:00"
między 14:00 a 15:00 – zakończenie imprezy
- mapa dla każdego uczestnika, - potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
- dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU i TZ.
(Uwaga: Jeśli wśród nich znajdą się zawodnicy z wyższych kategorii wiekowych, to dyplomy otrzymają również trzy najlepsze zespoły z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy. Ci drudzy zostaną też nagrodzeni upominkami.)
- drożdżówka i gorąca herbata po etapie
- Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.