Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
V Bydgoski Marsz na Orientację po 18. Południku
2016-03-12
Bydgoszcz
Proponujemy Państwu spacer z mapą po miejscach w Bydgoszczy, przez które przebiega 18. Południk oraz w jego najbliższej okolicy. W tym roku trasa marszu będzie się zaczynała w Miejskim Centrum Kultury (MCK) przy ulicy Marcinkowskiego 12 i kończyła również przy MCK.
Na trasie uczestnicy będą korzystać z kolorowej mapy przygotowanej specjalnie na Marsz po 18. Południku. Naszą imprezę kierujemy do wszystkich turystów , w tym także do osób początkujących i mniej zaawansowanych w wędrówkach z mapą i to niezależnie od wieku; każdy znajdzie na tej trasie coś interesującego dla siebie.
Długość trasy ok. 3 km dla początkujących (trasa TP) oraz ok. 4 km dla nieco bardziej zaawansowanych (trasa TU).
Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest prosta i sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi według dowolnej wybranej przez uczestnika drogi. Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu do karty startowej, który uczestnik wykonuje osobiście i dlatego potrzebny będzie na trasie długopis.
Początkujący będą mogli uzyskać na starcie, wraz z mapą i kartą startową, dodatkowe wyjaśnienia.
Podczas pokonywania trasy będzie można w dowolnym momencie skorzystać z możliwości nieodpłatnego zwiedzenia wystaw przygotowanych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy a są to: Zbiory Archeologiczne, Spichrze na Brdą, Europejskie Centrum Pieniądza, Galeria Sztuki Współczesnej oraz Dom Leona Wyczółkowskiego http://muzeum.bydgoszcz.pl
Bractwo 18 Południka w Bydgoszczy.
Express Bydgoski i Radio Gra – Bydgoszcz
Urząd Miasta Bydgoszczy
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
Bydgoskie Centrum Informacji
Szkolne Koło PTSM w Złejwsi Wielkiej
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT w Toruniu
Kierownik imprezy - Stefan Pastuszewski
Budowa trasy - Waldemar Fijor - Klub Imprez na Orientację SKARMAT z Torunia
oraz członkowie i sympatycy - Bractwa 18 Południka
12 marca 2016 (sobota); Miejskie Centrum Kultury ul. Marcinkowskiego 12.
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 ( w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego 12 ) ; zaraz po otrzymaniu materiałów startowych wychodzi się na trasę marszu.
TP : trasa turystyczno-krajoznawcza dla początkujących ok. 3 km (niezależnie od wieku),
TU: trasa turystyczno-krajoznawcza dla średnio zaawansowanych ok. 4 – 5 km (niezależnie od wieku).

Na trasie nie będzie obowiązywał limit czasu, ale do godz. 14.00 należy zdążyć z oddaniem karty startowej na mecie.
Sędziowanie wg Zasad Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK
http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php)
10.00 - 12.00 wydawanie materiałów startowych
do 14.00 przyjmowanie kart startowych na mecie
Zgłoszenia (należy podać liczbę uczestników) przyjmowane będą do dnia 9 marca 2016 (środa)
mailowo na adres: klubinoskarmat@gmail.com
Wpisowe w wysokości: 3,50 zł/os, płatne w sekretariacie imprezy przed startem.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Mapa startowa (kolorowa) z zaznaczoną trasą dla każdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej oraz niespodzianki.
Pierwsze relacje z imprezy zostaną zamieszczone na stronie : www.skarmat.pl w poniedziałek 14 marca, a szczegółowy protokół do czwartku 19 marca .
Upominki dla najlepszych uczestników będą do odebrania w biurze Bractwa przy ul. Dworcowej 62 (dzwonek –TIK) (od poniedziałku 21 marca 2016 r).
W przypadku większej liczby zespołów, które pokonają bezbłędnie trasę o podziale upominków, zadecyduje losowanie.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- osoby niepełnoletnie poruszają się po trasie w zespołach pod opieką osób dorosłych,
- uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę.