Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XI Marsze na Orientację BIELOWSZCZAK 2016
2016-03-19
Warlubie
19.03.2016r.  (sobota)
Gimnazjum Publiczne w Warlubiu
Koło PTTK "OSeSeK" przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu
- Starostwo Powiatowe Świecie
- Nadleśnictwo Osie
- Nadleśnictwo Dąbrowa
- Leśnictwo Borowy Młyn
- Wdecki Park Krajobrazowy
- Strelau Zenon Zakład Piekarniczo-Ciastkarski
- PHU "Jagr" Spółka z o.o.
Kierownik zawodów:   - Piotr PTACH
Sędzia Główny:           - Ryszard FIEREK (PInO 363)
Kwatermistrz:               - Andrzej KACZYŃSKI
   
Budowa tras:               
- Ryszard FIEREK
- Rafał FIEREK(OInO)
- Jerzy KONDEK

Sekretariat:                - Agnieszka HERDUŚ-RODZIK
Leśniczówka Borowy Młyn
Organizator zapewnia dojazd autobusem (po uprzednim zgłoszeniu) z dworca PKP z Warlubia o  godz. 9.25.

Jeden etap dzienny.

Trasy

Proponowane kategoriom wiekowym

TZ – dla zaawansowanych

TS – urodzeni w roku 1995 i starsi

TU – dla średnio zaawansowanych

TJ - urodzeni w latach 1996 – 1999

TT – dla niezaawansowanych

TM – urodzeni w latach 2000 – 2002

 

TP – dla początkujących

TD – urodzeni w roku 2003 i młodsi

 1.    Poszczególne trasy rozgrywa się zasadniczo w następujących kategoriach:
1)    Trasa TZ (zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS; zespoły startujące na trasie mogą liczyć 1 – 2 osoby.
2)    Trasa TU (średnio zaawansowani) – głównie dla juniorów TJ i seniorów TS ; zespoły startujące na trasie mogą liczyć 1 – 2 osoby.
3)    Trasa TT (niezaawansowani) – głównie dla młodzieży (gimnazjalistów) TM oraz TJ i TS.
4)    TrasaTP (początkujący) – głównie dla dzieci szkoły podstawowej oraz TM, TJ, TS,

Uwaga: Punkty do Pucharu Borów Tucholskich i Pucharu Województwa Kujawsko Pomorskiego zostaną wyciągniete z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz Regulamin Pucharu województwa Kujawsko – Pomorskiego w MnO 2016 (http:/www.skarmat.pl/regulaminy) oraz Regulamin Pucharu Borów Tucholskich (http://www.pbt.turystyka.pl/)

Wybór  trasy należy do uczestnika.
mapy wykonane w programie OCAD, nietypowe, kolorowe, częściowo aktualizowane; teren leśny, pagórkowaty.
1    godz. 8:40 – 9:30 - przyjęcie zawodników
2    godz. 9:35 – 9:45 - oficjalne rozpoczęcie
3    godz. 9.45 – 9.55  - odprawa techniczna
4    godz. 10.00 - godz. „0”, start pierwszych zespołów
5    godz. 14:30 - zamknięcie mety
6    godz. 15: 00 - zakończenie zawodów

Zgłoszenia (trasa, ilość zespołów, nazwisko i imię zawodników, rocznik uczestnika, jednostka zgłaszająca) należy dokonać do dnia 17.03.2016r. pod numerem telefonu kom. sms-em 660 420 710  lub pocztą internetową r.fierek@gwb.pl

Wpisowe – 4 zł płatne w sekretariacie zawodów (osoby wcześniej nie zgłoszone 5 zł ).

- mapa dla każdego uczestnika
- ciepły posiłek i napój
- medale, nagrody i dyplomy za 1- 3 miejsce na trasach TZ, TU i TT. Nagrody i dyplomy za 1- 3 miejsce na trasie TD
- potwierdzenie punktów do Pucharu Borów Tucholskich, OInO, OTP, Pucharu KTP OM PTTK w Grudziądzu

- Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego. Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków
- zawody odbędą się bez względu na pogodę
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
- nie zapewnia się wszystkich świadczeń osobom wcześniej nie zgłoszonym
- rywalizacja na trasie zgodna z zasadami KInO ZG PTTK
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów
- osoby poniżej 18-roku życia wyłącznie za zgodą rodziców.
- kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie, busolę i „koszulkę” na mapę