Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Zagubieni We Wrońskich Lasach
2016-05-21
Wronie
- Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie,
- Zespół Szkół we Wroniu,
- Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
- Klub Imprez na Orientację PTTK “SKARMAT” przy SM “Na Skarpie” w Toruniu,

Krystyna Rybszleger - kierownik zawodów
Waldemar Fijor - budowa tras

21 maja 2016 (sobota); Zespół Szkół we Wroniu ( 5km na zach. od Wąbrzeźna)
- TP – dla początkująch bez ograniczeń wiekowych  (zespoły dowolne)
- TT – dla niezaawansowanych  (zespoły 1 – 2 - 3 osobowe)
- TU – dla średniozaawansowanych  (zespoły 1 – 2 osobowe)

Czarno-białe w skali 1:10000
9.20 - 10.00 - przyjmowanie uczestników w centrum imprezy
10.00 – otwarcie i odprawa techniczna
10.15 – start do etapów
ok. 14.00 - zakończenie imprezy

- Zgłoszenia (organizacja zgłaszająca i liczba osób z podziałem na trasy ) do dnia  18.05.2016 (środa) w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu tel. (0 56) 62 229 21
- Impreza nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samoorganizacji, uczestnicy
dokonują jedynie wpłaty wpisowego na jej organizację.
- Wpisowe w wysokości: TU – 3.0, TT – 2.5, TP - 2.0 od osoby (płatne bezpośrednio przed startem w sekretariacie imprezy).

Mapa startowa dla każdego uczestnika, grochówka po trasie, pamiątkowy odcisk pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki InO i OTP, dyplomy i upominki dla trzech najlepszych zespołów na trasach  TP, TT, TU.

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność
- należy wyposażyć się w kompas oraz ubiór odpowiedni do poruszania się w terenie (długie spodnie z uwagi na występujące miejscami pokrzywy)
- uczestnikom zgłoszonym, lecz nie przybyłym na imprezę, nie przysługują świadczenia ani zwrot wpisowego
- uczestnicy z Wąbrzeźna wyjeżdżają autobusem o godz. 9.00 sprzed Gimnazjum nr 1 ul. Wolności 11