realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Lampion Ekotona - Memoriał K. Jaworskiego
2016-05-21
Grudziądz
21 maja 2016 r., baza: Plaża Miejska MORiW nad jeziorem Rudnickim
KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Sponsorzy: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski  w Grudziądzu, Urząd Gminy Grudziądz, Firma Poligraficzna MalDruk, Kino Helios Grudziądz
Kierownik imprezy:     Monika Nikołajew-Banaszewska
Sędzia główny:                  Michał Banaszewski
Budowa tras:                  TZ/TT Paweł Kosowski,  TU/TP Rafał Dulski
Instruktorzy TP:               Robert Jaworski, Błażej Wyrostkiewicz, Beata Chodziutko-Furso
Sekretariat:                      Anna Kłodawska, Michał Banaszewski, Bartosz Mróz, Matylda Ciborowska, Celina Furso               
Pozostali organizatorzy: Filip Chodziutko, Wiktor Mazur, Dominik Nowakowski, Fabian Jarząb
Jeden etap dzienny, mapy nietypowe, kolorowe

trasy -> proponowane (kategoriom wiekowym)
TZ - dla zaawansowanych -> TZ -  urodzonym w roku 1995 i starszym
TU - dla średnio zaawansowanych -> TU -  urodzonym w latach 1996-1999
TT - dla niezaawansowanych -> TM - urodzonym w latach 2000-2002
TP - dla początkujących -> TD - urodzonym w roku 2003 i młodszym
    -> TP z przewodnikiem – początkującym niezależnie od wieku (niewliczana do Pucharu)

Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny.
Wybór trasy należy do uczestnika.
Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2016 (http://www.skarmat.pl/regulaminy) i Regulamin Pucharu Grudziądza 2016.

Zgłoszenia (nazwa szkoły/klubu, liczby zawodników na poszczególnych trasach) do 19.05.2016 do Beaty Chodziutko-Furso, mailem: beatachf@wp.pl, ewentualnie telefonicznie: 692 566 766 do 20.00.
Opiekunowie drużyn proszeni są o obowiązkowe przesłanie pocztą elektroniczną list zawodników na poszczególnych trasach (koniecznie z rokiem urodzenia) najpóźniej 20.05.2016r. o 20.00.  W dniu zawodów można listę uaktualnić.
Wpisowe za zgłoszonych zawodników płatne w dniu imprezy będzie pobierane według kategorii wiekowych:
TD - 3 zł; TM - 4 zł ; TJ - 5 zł ; TS - 6 zł.
Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń
21 maja 2016 (sobota)
9.00 – 9.45         – przyjmowanie uczestników w bazie
10.00 – 10.20     – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.30                  – start pierwszego zespołu („godzina zero”)
14.00 – 15.00     – uroczyste zakończenie zawodów

- mapa dla każdego uczestnika (w razie deszczu w „koszulce”)
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP
- dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU, TZ (Uwaga: Jeśli wśród nich znajdą się zawodnicy z wyższych kategorii wiekowych, to dyplomy otrzymają również trzy najlepsze zespoły z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy. Ci drudzy zostaną też nagrodzeni upominkami.)
- drożdżówka i woda po etapie
- Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego.
Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.

- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania    uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Osoby niepełnoletnie, startujące indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
- Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
- Punktacja wg zasad punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK.
- Istnieje możliwość zakupu książeczek InO w cenie 3,50 zł.
- Uczestnicząc w imprezie uczestnik zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz publikację zdjęć.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.