Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Lampion Ekotona - Memoriał K. Jaworskiego
2016-05-21
Grudziądz
21 maja 2016 r., baza: Plaża Miejska MORiW nad jeziorem Rudnickim
KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Sponsorzy: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski  w Grudziądzu, Urząd Gminy Grudziądz, Firma Poligraficzna MalDruk, Kino Helios Grudziądz
Kierownik imprezy:     Monika Nikołajew-Banaszewska
Sędzia główny:                  Michał Banaszewski
Budowa tras:                  TZ/TT Paweł Kosowski,  TU/TP Rafał Dulski
Instruktorzy TP:               Robert Jaworski, Błażej Wyrostkiewicz, Beata Chodziutko-Furso
Sekretariat:                      Anna Kłodawska, Michał Banaszewski, Bartosz Mróz, Matylda Ciborowska, Celina Furso               
Pozostali organizatorzy: Filip Chodziutko, Wiktor Mazur, Dominik Nowakowski, Fabian Jarząb
Jeden etap dzienny, mapy nietypowe, kolorowe

trasy -> proponowane (kategoriom wiekowym)
TZ - dla zaawansowanych -> TZ -  urodzonym w roku 1995 i starszym
TU - dla średnio zaawansowanych -> TU -  urodzonym w latach 1996-1999
TT - dla niezaawansowanych -> TM - urodzonym w latach 2000-2002
TP - dla początkujących -> TD - urodzonym w roku 2003 i młodszym
    -> TP z przewodnikiem – początkującym niezależnie od wieku (niewliczana do Pucharu)

Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny.
Wybór trasy należy do uczestnika.
Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2016 (http://www.skarmat.pl/regulaminy) i Regulamin Pucharu Grudziądza 2016.

Zgłoszenia (nazwa szkoły/klubu, liczby zawodników na poszczególnych trasach) do 19.05.2016 do Beaty Chodziutko-Furso, mailem: beatachf@wp.pl, ewentualnie telefonicznie: 692 566 766 do 20.00.
Opiekunowie drużyn proszeni są o obowiązkowe przesłanie pocztą elektroniczną list zawodników na poszczególnych trasach (koniecznie z rokiem urodzenia) najpóźniej 20.05.2016r. o 20.00.  W dniu zawodów można listę uaktualnić.
Wpisowe za zgłoszonych zawodników płatne w dniu imprezy będzie pobierane według kategorii wiekowych:
TD - 3 zł; TM - 4 zł ; TJ - 5 zł ; TS - 6 zł.
Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń
21 maja 2016 (sobota)
9.00 – 9.45         – przyjmowanie uczestników w bazie
10.00 – 10.20     – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.30                  – start pierwszego zespołu („godzina zero”)
14.00 – 15.00     – uroczyste zakończenie zawodów

- mapa dla każdego uczestnika (w razie deszczu w „koszulce”)
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP
- dyplomy dla trzech najlepszych zespołów na trasach TP, TT, TU, TZ (Uwaga: Jeśli wśród nich znajdą się zawodnicy z wyższych kategorii wiekowych, to dyplomy otrzymają również trzy najlepsze zespoły z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy. Ci drudzy zostaną też nagrodzeni upominkami.)
- drożdżówka i woda po etapie
- Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego.
Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.

- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania    uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Osoby niepełnoletnie, startujące indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
- Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
- Punktacja wg zasad punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK.
- Istnieje możliwość zakupu książeczek InO w cenie 3,50 zł.
- Uczestnicząc w imprezie uczestnik zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz publikację zdjęć.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.