realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
InO "Nad Wdą" 2016
2016-06-11
Osie
Bractwo Czarnej Wody
- Klub Imprez na Orientację "Azymut" Osie
- Nadleśnictwa Osie, Trzebciny i Dąbrowa
- Wdecki Park Krajobrazowy
- Ochotnicza Straż Pożarna w Osiu
- Zespół Szkół w Osiu
- Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
- Kociewskie Koło PTTK "Budaje" w Osiu
- 7 Drużyna Harcerska "Azymut" im. Szarych Szeregów w Osiu
sobota-niedziela 11-12 czerwca 2016
gmina Osie
Zespół Szkół w Osiu, ul Ks. Semraua 44, 200 m od wjazdu do Osia ze strony Tlenia
zawody regionalne - 2 punkty do Odznaki InO
- poznanie walorów turystycznych gminy Osie
- popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku
- wymiana doświadczeń przez sympatyków InO
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem
- wzajemne promowanie imprez w różnych środowiskach
- wyłonienie najlepszych uczestników Imprez na Orientację w ramach Pucharu Borów Tucholskich, Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pucharu Powiatu Świeckiego oraz Pucharu Województwa Pomorskiego w Długodystansowych InO
- kształtowanie zamiłowania do czynnego wypoczynku
- integracja środowiska turystycznego.
a) Zaliczane do PBT, PWKP, PPŚ
- TT1 (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 5 osób, w pucharach TD (dzieci) urodzeni 2003 i młodsi, zespoły dwu- i trzyosobowe
- TT2 (niezaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do 5 osób, w pucharach TM (młodzieżowa) młodzież urodzona 2000 i młodsi, zespoły dwu- i trzyosobowe w PWKP, dwuosobowe chłopięce lub trzyosobowe (dziewczęce i mieszane) w PBT
- TU (średnio zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS (urodzeni 1995 i starsi) i juniorów TJ (urodzeni 1996 i młodsi); zespoły dwuosobowe
- TZ (zaawansowani) – bez ograniczeń wiekowych, zespoły do dwóch osób
b) Zaliczane do PBT
- TR1 i TR2 – rowerowe, otwarte, zespoły do 5 osób, w tym najwyżej 2 osoby dorosłe; osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych; TR1 – około 3 godzin jazdy, TR2 5-6 godzin jazdy, PK o różnej wartości wagowej
d) Zaliczane do PWP DInO
- TKr (krajoznawcza, długa) – w ramach Pucharu DInO trudna nocna, zespoły 1-3-osobowe
e) Dodatkowe
- TP (początkujący) – dla początkujących w InO, zespoły do 5 osób
- TB – trasa biegowa, zasadniczo przeznaczona dla biegaczy bez doświadczenia w InO, zespoły 1-2-osobowe
- We wszystkich kategoriach poza konkurencją mogą startować zespoły w składzie większym, niż przewidywany regulaminem.
f) UWAGA – Po zgłoszeniu organizatorom możliwe jest przydzielenie wcześniejszych lub późniejszych minut startowych.
g) UWAGA – Dla chcących wystartować w dwóch kategoriach dziennych (piesza – rowerowa - biegowa) przewidujemy wyznaczenie wcześniejszych lub późniejszych minut startowych. Chęć startu w większej ilości konkurencji oraz przewidywaną kolejność i ewentualnie godzinę startu należy podać w zgłoszeniu.

Wyniki zawodów są podawane w kategoriach startowych. Punkty do pucharów zaliczane są w odpowiednich kategoriach startowych i wiekowych.

Ze względu na możliwość startu zawodników zróżnicowanych kategoriami wiekowymi na trasie TT i TU organizator może wprowadzić własne zasady przydzielania dyplomów i nagród dla tych kategorii.
- We wszystkich kategoriach trasa w urozmaiconym, lesistym terenie
- W kategoriach pieszych krótkich TP, TD, TT, TM, TU, TZ (trasy kilkukilometrowe) mapy wykonane w programie OCAD, kolorowe, z treścią dostosowaną do kategorii
- W kategoriach TKr i TR mapy pełne topograficzne
- W kategorii TB mapy w programie OCAD lub topograficzne (zależnie od ustaleń z klubami biegowymi)
nie przewiduje się
- Klub/szkoła/środowisko, imienny skład zespołów, rocznik urodzenia poszczególnych startujących
- Józef Malinowski 530 702 068,
- bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl
- Zgłoszenia do środy 8 czerwca 2016 włącznie. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie przewidywanej liczby zawodników.
- Dla początkujących przewiduje się krótkie szkolenie dotyczące głównie podstawowych zasad InO oraz wypełniania kart startowych.
7.30 – 9.15 Przyjmowanie uczestników w bazie, szkolenie dla początkujących
9.15 Otwarcie zawodów
9.30 Ogłoszenie list startowych
Ok. 22.00 Start trasy nocnej DInO
- Mapy dla każdej drużyny lub każdego uczestnika
- Wyniki zawodów przekazane w ustalonej formie
- Dyplomy i nagrody dla najlepszych
- Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP i KOT
- Posiłek, chłodny napój i herbata
- Ewentualny (wcześniej zgłoszony) nocleg (z piątku na sobotę lub/i z soboty na niedzielę) w warunkach turystycznych – własny namiot na polu biwakowym lub tzw. hangar w Żurze (dawna siedziba Klubu Kajakowego Wda).
- prezes@bractwoczarnejwody.org.pl, bczw@poczta.onet.pl
- Józef Malinowski 530 702 068
- KOMUNIKAT TECHNICZNY UKAŻE SIĘ W OSTATNIM TYGODNIU PRZED ZAWODAMI.
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
- Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność. Organizator ubezpiecza uczestników od NW.
- Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) zamieszczoną na stronie Bractwa Czarnej Wody www.bractwoczarnejwody.org.pl oraz stronie Pucharu Borów Tucholskich www.pbt.turystyka.pl (po ogłoszeniu komunikatu technicznego).
W przypadku ekipy reprezentującej oficjalnie klub/szkołę/instytucję za zgodę uważa się pisemne i podpisane zgłoszenie ekipy przez opiekuna. W razie startu osoby niepełnoletniej na trasie TR wymagana jest również zgoda na daną trasę.

- Za szkody wyrządzone wobec uczestników oraz osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
- Na zawodach obowiązują zasadniczo przepisy zawarte w "Zasadach punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK".
- Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom.
- Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów obowiązujących na terenach leśnych, Karty Turysty oraz zasad sportowego współzawodnictwa.
- Zawodników obowiązuje zakaz poruszania się po terenach prywatnych i szkółkach leśnych.
- Startując w imprezie, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych i wizerunku w mediach publikujących relacje z imprezy.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy. W przypadkach spornych decyzja należy do Komisji Sędziowskiej, powoływanej zgodnie z § 3 p. 8 Regulaminu Pucharu Borów Tucholskich 2016.