realpornotube eniporn hot mom teen porn sexmagporn hpornvideo xxxmobilporn xxxmobileporno adultpornmovie xxxndx sluttyteensex xxxvideotuber hollypornxxx thebestpornsite hotmomteenporn sextubesvideos toutpornxxx sexmagporn sextresxxx moviesporno realpornfilms.com duvporno.org pornovidio pornholo sponsor hotporntub.info Klub Imprez na orientację - SKARMAT
 
Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Total 2016
2016-09-16 - 2016-09-18
Włocławek
16 – 18 września 2016 r. , Budynek Dydaktyczny i Dom Studenta Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25 ,  86-300 Włocławek
Klub Imprez na Orientację "SKARMAT"  w Toruniu
Oddział Miejski PTTK w Toruniu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nadleśnictwo  Włocławek
Oddział Kujawski PTTK we Włocławku
Informacja Turystyczna we Włocławku

Rywalizacja w Pucharze Polski  oraz Pucharze Polski Młodzieży;
Promocja Włocławka  i  województwa kujawsko-pomorskiego;
Uczczenie 25-lecia istnienia klubu SKARMAT;
Popularyzacja imprez na orientację jako kategorii turystyki kwalifikowanej;
Poznanie walorów turystyczno- krajoznawczych Włocławka i jego okolic;
Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej;
Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej wśród uczestników;
Spotkanie sympatyków Imprez na Orientację i ich integracja.
Kierownik imprezy: Paweł Kowallek, PInO nr leg. 483
Koordynator projektu: Waldemar Fijor PInO nr leg. 210
Sędzia główny: Krzysztof „Jeżu” Płonka,  PInO nr leg. 359
Kwatermistrz: Iwona Kurto PInO nr leg. 572
Kierownik sekretariatu: Iweta Olszewska PInO nr leg. 630
Budowniczowie tras:
Jan Dąbrowski, PInO nr leg. 714
Bartłomiej Jarzemski  org. InO 2/15/TO
Paweł Kowallek PInO nr leg. 483
Maciej Sołtys PInO nr leg. 586
Przemysław Tafliński PInO nr leg. 618
Waldemar Fijor PInO nr leg. 210
Pozostali organizatorzy: członkowie i sympatycy Klubu InO Skarmat
Impreza rozgrywana będzie na trasach:
TZ (zaawansowani) – 2 etapy dzienne i 1 etap nocny, 3*4 pkt. na OInO;
TU (średniozaawansowani) – 2 etapy dzienne i 1 etap nocny, 3*4 pkt. na OInO;
TM – urodzeni w latach 2000-2003; 2 etapy dzienne i 1 etap nocny, 3*4 pkt. na OInO;
TKr - trasa krajoznawcza po włocławskiej starówce  - 1 etap dzienny (wynik będzie zaliczany do odrębnej klasyfikacji TOTAL '2016).

Na wszystkich trasach mogą startować zespoły 1-2 osobowe.

Klasyfikacja Pucharu Polski 2016  odbywać się będzie na trasach TZ oraz TU na podstawie przepisów Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK.

Klasyfikacja Pucharu Polski  Młodzieży 2016 odbywać się będzie w kategoriach:
TJ – urodzeni w latach 1996-1999; wyniki w tej kategorii zostaną wyłonione spośród zespołów startujących na trasie  TU pod warunkiem spełnienia odpowiednich norm rocznikowych obu uczestników,
TM –urodzeni w latach 2000-2003;
na podstawie przepisów Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK.

Klasyfikacja TOTAL 2016 – będzie to odrębna  klasyfikacja uwzględniająca wybrane  punkty etapów 1, 2, 3 oraz wszystkie punkty trasy krajoznawczej (szczegółowa informacja zostanie podana w komunikacie technicznym imprezy).

Teren leśny miejscowo pofałdowany o zmiennej przebieżności. Trzy etapy (dwa etapy dzienne i jeden nocny) o długości ok. 3- 6 km.
Mapy aktualizowane, kolorowe lub czarno-białe, możliwe przekształcenia związane z poziomem trudności tras, różne skale.
Piątek (16.09.2016r.)
od  18:00   przyjmowanie uczestników w bazie;
20:00 – 22.00  ognisko
23.00   cisza nocna

Sobota (17.08.2016r.)
8:00 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna
8:30 – odjazd pierwszego autobusu na start etapów;
od  9:00 – start do EI/EII;
14:00-16:00 – powrót z etapów dziennych;
15:30 – 17.00  transport uczestników do centrum
15:45-17:30 – obiad;
od 16:15  – 19.45  trasa krajoznawcza po Włocławku;
18:15  –  20.00  powrót do bazy zawodów;
22:30 – start do etapu III;
23:50 - 2:30 – powrót z etapu nocnego; ognisko

Niedziela (18.08.2016r.)
do 9:00    – zakończenie imprezy;
do 10.30  – opuszczenie bazy zawodów;
- Dwa noclegi na terenie hali sportowej przy Internacie (konieczny śpiwór i materac)
- Obiad w sobotę oraz zaopatrzenie na ognisko;
- Posiłek  regeneracyjny pomiędzy etapami;
- Komplet materiałów startowych;
- Informator techniczny  oraz  protokół zawodów przesyłany drogą mailową
- Potwierdzenie punktów do  OInO  i  OTP;
- Weryfikacja OInO;
- Dyplomy do 3 miejsca na trasach PP i kategoriach PPM;
- Nagrody rzeczowe do 3 miejsca dla zespołu na trasach PP i kategoriach PPM;
- Przejazdy na etapy;
- Inne dotychczas nieujawnione, a nad którymi prowadzimy prace.
Zgłoszenia należy dokonać za pomocą  formularza  zgłoszeniowego na stronie: http://skarmat.pl/total-2016    do dnia  8 września  2016 r.
Wpisowe w wysokości  zgodnej z załączoną tabelą   należy przesłać na konto MKS SKARMAT ul. Wyszyńskiego 6 87-100 Toruń  w ING BŚ  O/ Toruń  20 1050 1979 1000 0022 7659 4989  (o  terminowości zgłoszenia  decyduje data wpływu wpisowego).  

Uczestnicy

do     8.09

od    9.09 ***

TM*

55 zł

65 zł

TZ/TU  -  MPInO / PInO **

75 zł

85 zł

Członkowie PTTK

80 zł

90 zł

Pozostali

85 zł

95 zł


*   wpisowe dla uczestników kat. TM  (zgłoszonych w terminie i  nie korzystających z noclegu) wynosi 35 zł
**   aktywni  (zgodnie z aktualnym wykazem na stronie Komisji )
***   zgłoszenie po terminie nie gwarantuje wszystkich świadczeń
W tytule przelewu należy dopisać: TOTAL_2016   wraz  z  podaniem nazwiska.
Zapytania można kierować na adres :  klubinoskarmat@gmail.com
Do dyspozycji uczestników są również noclegi w pokojach dwuosobowych ( z łazienką) za dodatkową opłatą jednorazową 50 zł /osobę , liczba miejsc jest jednak ograniczona , będzie decydować kolejność zgłoszeń i terminowość wniesienia opłaty. Nocleg w pokojach wymaga potwierdzenia ze strony organizatora.
 
Nieodpłatny start w imprezie PP TOTAL 2016 przysługuje kol. Piotrowi Krystkowi wyróżnionemu w konkursie na najlepszy etap roku 2015 oraz przedstawicielowi organizatorów imprezy PP Przejście Smoka 2015.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku  oraz imienia i nazwiska w relacjach w mediach oraz w wynikach zawodów  a także  wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub InO SKARMAT  imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883),  zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

Przesłanie zgłoszenia na imprezę jest wyrazem akceptacji powyższych warunków.
Zjazd z Autostrady A1 na węźle Włocławek Zachód;  po przejechaniu mostu na Wiśle dojeżdżamy do Szpetala Dolnego i tam kierując się oznakowaniem dojazdu do Wyższej Szkoły Zawodowej w Szpetalu Dolnym dojeżdżamy do bazy zawodów przy ul. Obrońców Wisły 1920 r.

Dojazd do bazy imprezy dla użytkowników transportu publicznego:
Z dworca  kolejowego/autobusowego  należy dotrzeć na Plac Wolności ( dojście 100m ulicą Kościuszki ) i następnie jechać autobusem linii 9 w stronę Zarzeczewa;  wysiadamy przy ulicy Obrońców Wisły.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność  ubezpieczają się we własnym zakresie.  Uwaga: członkowie PTTK – uczestnicy imprez są już ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
- Zawodnicy niepełnoletni, są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu zawodów pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach,
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe
w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansowania,
- Punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji InO ZG PTTK,
- Trasy zostaną zaprojektowane zgodnie    z zaleceniem Komisji  1/2013 dotyczącym minimalnej     liczby punktów kontrolnych , które powinny znaleźć się    w planie mapy wraz ze startem i metą,
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
- Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego,
- Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego, Fair Play oraz przepisów ustawy o ochronie przyrody,
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.