Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Total 2016
2016-09-16 - 2016-09-18
Włocławek
16 – 18 września 2016 r. , Budynek Dydaktyczny i Dom Studenta Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25 ,  86-300 Włocławek
Klub Imprez na Orientację "SKARMAT"  w Toruniu
Oddział Miejski PTTK w Toruniu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nadleśnictwo  Włocławek
Oddział Kujawski PTTK we Włocławku
Informacja Turystyczna we Włocławku

Rywalizacja w Pucharze Polski  oraz Pucharze Polski Młodzieży;
Promocja Włocławka  i  województwa kujawsko-pomorskiego;
Uczczenie 25-lecia istnienia klubu SKARMAT;
Popularyzacja imprez na orientację jako kategorii turystyki kwalifikowanej;
Poznanie walorów turystyczno- krajoznawczych Włocławka i jego okolic;
Propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej;
Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej wśród uczestników;
Spotkanie sympatyków Imprez na Orientację i ich integracja.
Kierownik imprezy: Paweł Kowallek, PInO nr leg. 483
Koordynator projektu: Waldemar Fijor PInO nr leg. 210
Sędzia główny: Krzysztof „Jeżu” Płonka,  PInO nr leg. 359
Kwatermistrz: Iwona Kurto PInO nr leg. 572
Kierownik sekretariatu: Iweta Olszewska PInO nr leg. 630
Budowniczowie tras:
Jan Dąbrowski, PInO nr leg. 714
Bartłomiej Jarzemski  org. InO 2/15/TO
Paweł Kowallek PInO nr leg. 483
Maciej Sołtys PInO nr leg. 586
Przemysław Tafliński PInO nr leg. 618
Waldemar Fijor PInO nr leg. 210
Pozostali organizatorzy: członkowie i sympatycy Klubu InO Skarmat
Impreza rozgrywana będzie na trasach:
TZ (zaawansowani) – 2 etapy dzienne i 1 etap nocny, 3*4 pkt. na OInO;
TU (średniozaawansowani) – 2 etapy dzienne i 1 etap nocny, 3*4 pkt. na OInO;
TM – urodzeni w latach 2000-2003; 2 etapy dzienne i 1 etap nocny, 3*4 pkt. na OInO;
TKr - trasa krajoznawcza po włocławskiej starówce  - 1 etap dzienny (wynik będzie zaliczany do odrębnej klasyfikacji TOTAL '2016).

Na wszystkich trasach mogą startować zespoły 1-2 osobowe.

Klasyfikacja Pucharu Polski 2016  odbywać się będzie na trasach TZ oraz TU na podstawie przepisów Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK.

Klasyfikacja Pucharu Polski  Młodzieży 2016 odbywać się będzie w kategoriach:
TJ – urodzeni w latach 1996-1999; wyniki w tej kategorii zostaną wyłonione spośród zespołów startujących na trasie  TU pod warunkiem spełnienia odpowiednich norm rocznikowych obu uczestników,
TM –urodzeni w latach 2000-2003;
na podstawie przepisów Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK.

Klasyfikacja TOTAL 2016 – będzie to odrębna  klasyfikacja uwzględniająca wybrane  punkty etapów 1, 2, 3 oraz wszystkie punkty trasy krajoznawczej (szczegółowa informacja zostanie podana w komunikacie technicznym imprezy).

Teren leśny miejscowo pofałdowany o zmiennej przebieżności. Trzy etapy (dwa etapy dzienne i jeden nocny) o długości ok. 3- 6 km.
Mapy aktualizowane, kolorowe lub czarno-białe, możliwe przekształcenia związane z poziomem trudności tras, różne skale.
Piątek (16.09.2016r.)
od  18:00   przyjmowanie uczestników w bazie;
20:00 – 22.00  ognisko
23.00   cisza nocna

Sobota (17.08.2016r.)
8:00 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna
8:30 – odjazd pierwszego autobusu na start etapów;
od  9:00 – start do EI/EII;
14:00-16:00 – powrót z etapów dziennych;
15:30 – 17.00  transport uczestników do centrum
15:45-17:30 – obiad;
od 16:15  – 19.45  trasa krajoznawcza po Włocławku;
18:15  –  20.00  powrót do bazy zawodów;
22:30 – start do etapu III;
23:50 - 2:30 – powrót z etapu nocnego; ognisko

Niedziela (18.08.2016r.)
do 9:00    – zakończenie imprezy;
do 10.30  – opuszczenie bazy zawodów;
- Dwa noclegi na terenie hali sportowej przy Internacie (konieczny śpiwór i materac)
- Obiad w sobotę oraz zaopatrzenie na ognisko;
- Posiłek  regeneracyjny pomiędzy etapami;
- Komplet materiałów startowych;
- Informator techniczny  oraz  protokół zawodów przesyłany drogą mailową
- Potwierdzenie punktów do  OInO  i  OTP;
- Weryfikacja OInO;
- Dyplomy do 3 miejsca na trasach PP i kategoriach PPM;
- Nagrody rzeczowe do 3 miejsca dla zespołu na trasach PP i kategoriach PPM;
- Przejazdy na etapy;
- Inne dotychczas nieujawnione, a nad którymi prowadzimy prace.
Zgłoszenia należy dokonać za pomocą  formularza  zgłoszeniowego na stronie: http://skarmat.pl/total-2016    do dnia  8 września  2016 r.
Wpisowe w wysokości  zgodnej z załączoną tabelą   należy przesłać na konto MKS SKARMAT ul. Wyszyńskiego 6 87-100 Toruń  w ING BŚ  O/ Toruń  20 1050 1979 1000 0022 7659 4989  (o  terminowości zgłoszenia  decyduje data wpływu wpisowego).  

Uczestnicy

do     8.09

od    9.09 ***

TM*

55 zł

65 zł

TZ/TU  -  MPInO / PInO **

75 zł

85 zł

Członkowie PTTK

80 zł

90 zł

Pozostali

85 zł

95 zł


*   wpisowe dla uczestników kat. TM  (zgłoszonych w terminie i  nie korzystających z noclegu) wynosi 35 zł
**   aktywni  (zgodnie z aktualnym wykazem na stronie Komisji )
***   zgłoszenie po terminie nie gwarantuje wszystkich świadczeń
W tytule przelewu należy dopisać: TOTAL_2016   wraz  z  podaniem nazwiska.
Zapytania można kierować na adres :  klubinoskarmat@gmail.com
Do dyspozycji uczestników są również noclegi w pokojach dwuosobowych ( z łazienką) za dodatkową opłatą jednorazową 50 zł /osobę , liczba miejsc jest jednak ograniczona , będzie decydować kolejność zgłoszeń i terminowość wniesienia opłaty. Nocleg w pokojach wymaga potwierdzenia ze strony organizatora.
 
Nieodpłatny start w imprezie PP TOTAL 2016 przysługuje kol. Piotrowi Krystkowi wyróżnionemu w konkursie na najlepszy etap roku 2015 oraz przedstawicielowi organizatorów imprezy PP Przejście Smoka 2015.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku  oraz imienia i nazwiska w relacjach w mediach oraz w wynikach zawodów  a także  wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub InO SKARMAT  imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883),  zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

Przesłanie zgłoszenia na imprezę jest wyrazem akceptacji powyższych warunków.
Zjazd z Autostrady A1 na węźle Włocławek Zachód;  po przejechaniu mostu na Wiśle dojeżdżamy do Szpetala Dolnego i tam kierując się oznakowaniem dojazdu do Wyższej Szkoły Zawodowej w Szpetalu Dolnym dojeżdżamy do bazy zawodów przy ul. Obrońców Wisły 1920 r.

Dojazd do bazy imprezy dla użytkowników transportu publicznego:
Z dworca  kolejowego/autobusowego  należy dotrzeć na Plac Wolności ( dojście 100m ulicą Kościuszki ) i następnie jechać autobusem linii 9 w stronę Zarzeczewa;  wysiadamy przy ulicy Obrońców Wisły.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność  ubezpieczają się we własnym zakresie.  Uwaga: członkowie PTTK – uczestnicy imprez są już ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
- Zawodnicy niepełnoletni, są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu zawodów pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach,
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe
w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- Impreza nie ma charakteru komercyjnego i organizowana jest na zasadach samofinansowania,
- Punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji InO ZG PTTK,
- Trasy zostaną zaprojektowane zgodnie    z zaleceniem Komisji  1/2013 dotyczącym minimalnej     liczby punktów kontrolnych , które powinny znaleźć się    w planie mapy wraz ze startem i metą,
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
- Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego,
- Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego, Fair Play oraz przepisów ustawy o ochronie przyrody,
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.