Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XIV Integracyjne Zawody na Orientację
2016-10-07
Toruń
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy Zespole Szkół nr 5 w Toruniu "RÓWNAMY SZANSE",
SKKT PTTK nr 13 "Wiercipięty" przy Zespole Szkół nr 7 w Toruniu,
Międzyszkolny Klub Sportowy "SKARMAT" w Toruniu,
Kujawsko – Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej z siedzibą w Toruniu,
Fundacja "Inter Star" w Toruniu.
Waldemar Fijor, Tomasz Hajdas, Jolanta Józefowicz-Wilińska, Damian Kaczmarek, Małgorzata Kapsa, Milena Kijewska, Wojciech Kluska, Hanna Kosewska, Marzena Polaszewska oraz liczne grono wolontariuszy.
7 października 2016 r. (piątek), Błonia Nadwiślańskie nad Martwą Wisłą za Parkiem Miejskim
w Toruniu, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście. Miejsce zbiórki: przystanek tramwajowy przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Konopnickiej. Wolontariusze przeprowadzać będą uczestników z miejsca zbiórki do centrum imprezy w godzinach: 9.30, 10.00, 10.30, 11.00.
Spacer z mapą po Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu oraz Błonach Nadwiślańskich. Zadanie polega na przebyciu trasy między zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi. Swoją obecność w punkcie kontrolnym uczestnik (lub grupa) potwierdza poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do karty startowej.
a.    Trasa TI:
Krótka trasa przeznaczona wyłącznie dla osób z trudnościami w poruszaniu się i dla grup, które startują z tymi osobami. Poprowadzona jest w łatwym terenie o łagodnym nachyleniu i pozbawiona barier architektonicznych. Bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie. Długość ok. 1,5 km.
b.    Trasa TP:

Krótka trasa dla początkujących, o niewielkim stopniu skomplikowania. Bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie. Długość ok. 2 km.
c.    Trasa TO:
Nieco trudniejsza i dłuższa trasa dla średnio zaawansowanych. Bez ograniczeń wiekowych i liczby osób w drużynie. Długość ok. 3 km.
Uczniowie klas integracyjnych i członkowie innych grup integracyjnych z opiekunami (nauczycielami, rodzicami, wolontariuszami). Należy wyposażyć się w przybory do pisania i linijkę.
9:30 – 11:30         wydawanie materiałów startowych w kolejności przybycia ekip do centrum imprezy
* czas przebycia trasy, w zależności od kategorii: do 120 minut.

Nietypowe, kolorowe, skale map różne (z dodatkowymi utrudnieniami dla trasy TO).
Zgłoszenia (liczba uczestników w poszczególnych kategoriach, liczba opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika ekipy) do dnia 30 września 2016 r. roku przyjmuje:

Zespół Szkół nr 5 w Toruniu, tel./fax (56)648-64-45

Wpisowe w wysokości 1 zł od uczestnika będzie pobierane w bazie imprezy w dniu zawodów.
 
Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń (w tym kolorowej mapy, a jedynie czarno-białą odbitkę).

Materiały startowe, nieograniczony dostęp do świeżego powietrza, nagrody dla najlepszych zespołów, pamiątki dla grup i opiekunów. Niewykluczone są też niespodzianki :)
Upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach będą dostarczone przez organizatorów do szkół i innych jednostek zgłaszających w terminie podanym w dniu imprezy.
-    impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
-    uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
-    zawodnicy powinni być wyposażeni w przyrządy do pisania,
-    zawody będą rozegrane zgodnie z zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację PTTK: http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php
-    niezbędne wyjaśnienia dotyczące zasad punktacji i współzawodnictwa, mapy, karty startowe i inne materiały startowe uczestnicy otrzymają w centrum imprezy.