Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXX Mistrzostwa Centrum Szkolenia Logistyki w MnO
2016-10-22
Grupa
Kierownik - Ryszard Fierek
Sekretariat - Krzysztof Czerepowicki, Adam Arentewicz, Grzegorz  Machaj                                 
Sędzia Główny - Ryszard Fierek
Kwatermistrz - Ryszard Lewandowski
Budowa tras - Ryszard Fierek, Rafał Fierek, Wiesław Podsiadły, Jerzy Kondek.
22.10.2016 r.  Grupa Centrum Szkolenia Logistyki
Jeden etap dzienny w kategoriach:                           

-TP - trasa dla początkujących lub ur. w 2003 i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
-TT - trasa dla niezaawansowanych lub ur. w latach 2000-2002 ( drużyny 2-3 osobowe)
-TU - trasa dla średniozaawansowanych lub ur. w latach 1996–1999 (drużyny 1-2 osobowe)
-TZ - trasa dla zaawansowanych lub ur. w roku 1995 i starszych (drużyny 1-2 osobowe)
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TS (roczniki 1995 i starsi) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TZ lub z klasyfikacji TU, TT albo TP
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TJ (roczniki 1999 – 1996 ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU lub z klasyfikacji TT albo TP
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TM (roczniki 2002 - 2000) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TT lub TP
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TD (roczniki 2003 i młodsi ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TP
( patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2016:   
http://www.skarmat.pl/download/2016/regulam/Regulamin_PW_Kuj_Pom_MnO_2016.pdf)
We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny
niepełne, częściowo aktualizowane, skal 1:10000 lub inna.
8.00 – 9.00     - przyjmowanie uczestników w bazie,
9.05 – 9.15     - otwarcie Mistrzostw i odprawa techniczna,
ok. 15.00        - zakończenie Mistrzostw, wręczenie dyplomów i upominków.

Zgłoszenia zawierające dane (patrz tabelka) wraz z wpisowym przyjmują instruktorzy w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki, ul. 6 Marca 1 (tel. 261 482 646, 261 482 648) w nieprzekraczalnym terminie do 19.10.2016 r. do godz. 18.00.
Wpisowe:  TS i TU - 5.00 zł, TM - 4.50 zł, TD, TŻ i TP – 4,00 zł
- Mapka dla każdego zawodnika w TS, TU, TM, TD, TŻ, TP -3 dla zespołu),
- odcisk okolicznościowej pieczątki,
- punkty do Odznaki Imprez na Orientację, Odznaki Turystyki Pieszej, Pucharu Imprez na Orientację Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Grudziądzkiego Pucharu Komisji Turystki Pieszej,
- medale, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów w kategoriach: TD, TM, TŻ, TU, TZ
- gorący posiłek i herbata (należy posiadać naczynie, łyżkę i kubek).
- impreza odbędzie się bez  względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- punktacja według Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego,
- należy posiadać przybory do kreślenia i odpowiedni strój turystyczny,
- w razie nie przybycia wpisowego nie zwraca się,
- dotarcie do bazy – element orientacji.
UWAGA: organizatorzy proszą opiekunów grup szkolnych o zgłaszanie do mistrzostw uczniów znających zasady Imprez na Orientację i posługiwania się kompasem i mapą !!!!!!!!!!!! – nie dotyczy TP.

Mistrzostwa nie mają charakteru komercyjnego i organizowane jest na zasadach samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.


Zgłoszenia można przesyłać także na: ryszard.fierek_kg@vp.pl

Dodatkowe informacje – Ryszard Fierek 609088444