Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
IX Jesienne Manewry Ekotona 2016 w MnO
2016-11-26
Grudziądz
26.11.2016 r. (sobota), Las Komunalny Miasta Grudziądza
KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Urząd Marszałkowski,
Urząd Gminy Grudziądz
Firma Poligraficzna MalDruk
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Grudziądzu (oś. Lotnisko) wejście/wjazd od ul. Nauczycielskiej 19
autobusem MZK nr 3, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 21
Kierownik imprezy: Magdalena Mazur
Sędzia główny: Piotr Mazur
Budowa tras: TZ i TU Monika Nikołajew-Banaszewska, Michał Banaszewski, TT i TP Bartosz Mróz
Instruktorzy TP Robert Jaworski, Rafał Zbrzeźny, Błażej Wyrostkiewicz
Sekretariat: Marcin Iwiński, Celina Furso, Matylda Ciborowska, Magdalena
Mazur, Dorota Knioła
Pozostali organizatorzy: Filip Chodziutko, Wiktor Mazur, Dominik Nowakowski
jeden etap dzienny
trasy proponowane (kategoriom wiekowym)
TZ - dla zaawansowanych TS - urodzonym w roku 1995 i starszym
TU - dla średnio zaawansowanych TJ - urodzonym w latach 1996-1999
TT - dla niezaawansowanych
TM - urodzonym w latach 2000-2002
TP - dla początkujących
TD - urodzonym w roku 2003 i młodszym
TP z przewodnikiem – początkującym niezależnie od wieku (niewliczana do Pucharu)
Na wszystkich trasach dopuszczalny jest start indywidualny. Wybór trasy należy do uczestnika.
Uwaga: Punkty do Pucharu Województwa i Pucharu Grudziądza zostaną wyciągnięte
z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz: Regulamin Pucharu Województwa w MnO 2016 (http://www.skarmat.pl/regulaminy) i Regulamin Pucharu Grudziądza 2016.
Zgłoszenia (nazwa szkoły/klubu, liczby zawodników na poszczególnych trasach) do 24.11.2016 r. do Magdaleny Mazur, mailem: ekotonkino@gmail.com, ewentualnie telefonicznie: 664 686 953 do 20.00.
Opiekunowie drużyn proszeni są o obowiązkowe przesłanie pocztą elektroniczną list zawodników na poszczególnych trasach (koniecznie z rokiem urodzenia) najpóźniej 25.11.2016r. do 12.00. W dniu zawodów można listę uaktualnić.
Wpisowe za zgłoszonych zawodników płatne w dniu imprezy będzie pobierane według kategorii wiekowych: TP/TD - 3 zł; TM - 4 zł ; TJ - 5 zł ; TS - 6 zł.
Dla osób niezgłoszonych wpisowe ulegnie podwyższeniu o 2 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
26 listopada 2016 (sobota)
8.30 – 9.15 – przyjmowanie uczestników w bazie
9.30 – 9.50 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna
10.00 – start pierwszego zespołu („godzina zero”)
14.00 – 14.30 – uroczyste zakończenie zawodów
- mapa dla każdego uczestnika
(w razie deszczu w „koszulce”);
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP;
- dyplomy i nagrody dla trzech najlepszych zespołów na trasach: TD, TT, TU, TZ. (Uwaga: Jeśli wśród nich znajdą się zawodnicy z wyższych kategorii wiekowych, to dyplomy otrzymają również trzy najlepsze zespoły z kategorii wiekowych właściwych dla danej trasy. Ci drudzy zostaną nagrodzeni upominkami.);
- ciepły posiłek i herbata po etapie.
- Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego. Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków;
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie;
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich;
- Osoby niepełnoletnie, startujące indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów;
- Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę;
- Punktacja wg zasad punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK;
- Istnieje możliwość zakupu książeczek InO w cenie 3,50 zł;
- Uczestnicząc w imprezie uczestnik zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz publikację zdjęć;
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Do zobaczenia na szlaku!