Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Zakończenie sezonu imprez na orientację 2016
2016-12-17
Toruń
Klub Imprez na Orientację SKARMAT
Szkoła Leśna na Barbarce w Toruniu
17 grudnia 2016 / sobota /
Zgłoszenia: 10.00 – 10.55
Start płynny: 10.05 - 11:00
Meta: 11.10 – 12.30
Dzienne, indywidualne lub zespołowe , w formie biegu, marszu
lub rekreacyjnego spaceru – trasa na ok. 60 minut.
Toruń - osada Leśna "Barbarka"
zjazd w kierunku Barbarki od ulicy Szosa Chełmińska lub dojście piesze
od pętli MZK 12, 27, 31 ok. 3 km
Trasa turystyczna i rekreacyjna:
TO – trasa turystyczna i rekreacyjna otwarta (bez ograniczeń wiekowych
start indywidualny lub w dowolnych zespołach )
Trasy biegowe (start indywidualny) :
K12, M12 - roczniki 2004 i 2005
K14, M14 - roczniki 2002 i 2003
K16, M16 – roczniki 2000 i 2001
OPEN - roczniki 1962 - 1999
KW, MW - roczniki 1961 i starsi
w skali 1:10000, BARBARKA, e=2,5 m, akt. 2005,
zgłoszenie w terminie do 15.12.2016 r. ( imię i nazwisko, kategoria, organizacja zgłaszająca ) należy przesłać na adres:
klubinoskarmat@gmail.com
1 zł (symboliczna złotówka)
na bieżąco po powrocie z trasy; wyniki końcowe na stronie: www.skarmat.pl
Kolorowa mapa startowa ( w skali 1:10000 akt. 2005 r.) nieograniczony dostęp do świeżego powietrza oraz satysfakcja z pokonania trasy.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
obuwie i ubiór odpowiedni do poruszania się w terenie, kompas, długopis lub pisak.