Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XXVI Zima z Kompasem
2017-01-21
Chełmża
Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży
Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
Klub Imprez na Orientację OM PTTK "SKARMAT" przy SM "Na Skarpie" w Toruniu
Urząd Miasta w Chełmży
Urząd Miasta w Toruniu
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Kierownik imprezy - Iwona Wierzbicka
Sędzia Główny – Maciej Sołtys
Budowa tras - Maciej Sołtys, Bartłomiej Jarzemski , Radek Gruźlewski
Komitet organizacyjny - Alina Gruźlewska, Beata Skrzeczkowska
21  stycznia  2017 (sobota) , SP nr 3 w Chełmży  przy ul. Gen. J. Hallera 21
1 etap dzienny:
Szk - trasa szkoleniowa dla początkujących (bez ograniczeń wiekowych)
TP – trasa dla początkujących lub ur. w 2004 i młodszych (drużyny 2-3 osobowe)
TT - trasa dla niezaawansowanych lub ur. w latach 2001 - 2003 ( drużyny 2 - 3 osobowe)
TU - trasa dla średniozaawansowanych lub ur. w latach 1997 – 2000 (drużyny 1- 2 osobowe)
TZ – trasa dla zaawansowanych lub ur. w roku 1996 i starszych ( drużyny 1- 2 osobowe)
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TS ( roczniki 1996 i starsi) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TZ lub z klasyfikacji TU, TT albo TP ( z odpowiednim przelicznikiem *)
- Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TJ ( roczniki 2000 – 1997) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TU lub z klasyfikacji TT albo TP ( z odpowiednim przelicznikiem*)
-Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TM (  roczniki 2003 - 2001) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TT lub TP ( z odpowiednim przelicznikiem*)
-Punkty do Pucharu Województwa dla kategorii TD ( roczniki 2004 i młodsi ) zostaną wyciągnięte z klasyfikacji trasy TP
* patrz regulamin Pucharu Województwa w MnO ‘2017
We wszystkich kategoriach dopuszczony jest start indywidualny.
Nietypowe, czarno-białe, częściowo aktualizowane
8.00 - 9.00 przyjmowanie uczestników w bazie
9.00 uroczyste otwarcie i odprawa techniczna
ok. 13.30 zakończenie kat. Szk
ok. 13.45 zakończenie kat. TP, TT,
ok. 14.10 zakończenie kat. TU, TZ
Zgłoszenia ( imię i nazwisko, kategoria startowa) ć 18.01.2017, na adres: tel. (56) 62-229-21 ul. Piekary 41 87-100 Toruń
Wpisowe płatne w Oddziale Miejskim PTTK przy ul. Piekary 41 lub w bazie imprezy wynosi:
Szk - 4.0 zł, TP – 5.0 zł, TT - 5.0 zł, TU - 6.0 zł , TZ - 6.0 zł
Zgłoszeń można dokonywać również na Facebooku wpisując informację przy wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/611596782358447/
tam też będzie można się więcej dowiedzieć o postępach w przygotowywaniu zawodów.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy wpłacają wpisowe jedynie na pokrycie kosztów organizacji imprezy.
Wpisowe dla osób wcześniej nie zgłoszonych będzie podwyższone o 1 zł bez gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń.
Ciepły posiłek po etapie, mapa dla każdego uczestnika, pamiątkowy odcisk pieczęci,potwierdzenie punktów do OInO i OTP, upominki dla uczestników w kat. Szk, upominki i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów w kat. TP, TT, TU, TZ.
Toruń Gł. 7:43 -> 8:05 Chełmża, Chełmża 14:21/15:37 -> Toruń Gł. 14:48, 16:09
Grudziądz Gł. 7:29 -> 8:09 Chełmża, Chełmża 15:04/16:00 -> Grudziądz Gł. 15:46, 16:45
Unisław Pom. 7:35 -> 7:55 Chełmża, Chełmża 14:17/16:45 -> Unisław Pom. 14:33, 17:01
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- na imprezie zostanie podsumowany Puchar Województwa w MnO za rok 2016,
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie,
- osobom zgłoszonym, ale nieobecnym nie przysługująświadczenia ani zwrot wpisowego,
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie,
- uczestnicy, zgłaszający się na imprezę indywidualnie lub za pośrednictwem klubów, wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach zamieszczanych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych.