Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XII Lokalna InO Ekotona
2017-01-14
Grudziądz
14 stycznia 2017 r., baza: I LO, ul. Sienkiewicza 27
KInO EKOTON im. Jacka Chodziutko przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Grudziądzu,
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, Gmina Grudziądz, MORiW w Grudziądzu
Sponsorzy: Kino HELIOS Grudziądz
Kierownik imprezy Anna Kłodawska
Sędzia główny Radosław Piątkowski
Budowa tras Beata Chodziutko-Furso, Krzysztof Furso, Filip Chodziutko (TZ,TU,TT,TP)
Instruktorzy Rafał Zbrzeźny, Robert Jaworski, Błażej Wyrostkiewicz
Sekretariat Anna Krzyżykowska, Aleksandra Plutowska, Celina Furso, Matylda Ciborowska
Pozostali organizatorzy: Dariusz Kłodawski, , Wiktor Mazur, Bartosz Mróz, Dominik Nowakowski
etap dzienny, mapy nietypowe,
Trasy ze względu na stopień zaawansowania:
TZ (zaawansowani) – zespoły dwuosobowe
TU (średniozaawansowani) – zespoły dwuosobowe
TT (niezaawansowani) – zespoły dwu- lub trzyosobowe
TP (początkujący) – zespoły dwu- lub trzyosobowe
RK (rekreacyjna) – zespoły kilkuosobowe (mile widziane rodziny)
Możliwy jest start indywidualny.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia liczby zawodników na poszczególnych trasach – pocztą elektroniczną ekotonkino@gmail.com do czwartku 12 stycznia, ewentualnie tel. 692 566 766. Listy zawodników z podziałem na zespoły – pocztą elektroniczną do piątku,13 stycznia do godz. 20.00
W dniu zawodów można uaktualnić listę zawodników.
Wpisowe za zgłoszonych zawodników, płatne w sekretariacie imprezy wynosi 3 zł.
14 stycznia 2017 (sobota)
8.30 – 9.00 – przyjmowanie uczestników w bazie
9.15 – 9.45 – otwarcie imprezy i podsumowanie Pucharu Grudziądza 2016
9.45 – 10.15 – szkolenie teoretyczne dla początkujących
10.00 – start pierwszego zespołu ("godzina zero")
13.30-14.00 – przewidywane zakończenie zawodów
Wyniki zostaną przesłane opiekunom pocztą elektroniczną oraz będą dostępne na stronie internetowej klubu: www.ekoton.grudziadz.pttk.pl oraz na naszym profilu fb.
Mapa startowa dla każdego uczestnika. Potwierdzenie punktów OTP i OInO. Herbata.
Materiały szkoleniowe dla opiekunów (w wersji elektronicznej).
- Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego. Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich.
- Osoby niepełnoletnie, startujące indywidualnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
- Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie i busolę.
- Istnieje możliwość zakupu książeczek InO na zawodach.