Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XL Kopernikańskie Marsze na Orientację
2017-02-25
Toruń
Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu,
Klub Imprez na Orientację  PTTK SKARMAT przy SM "Na Skarpie".
JM Rektor  UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Urząd Miasta w Toruniu,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie" w Toruniu,
Fundacja Inter Star.

Kierownik imprezy - Przemysław Tafliński          
Sędzia Główny - Waldemar Fijor
Budowa trasy - Przemysław Tafliński
Obsługa techniczna - członkowie klubu InO SKARMAT
25 lutego 2017 (sobota); budynek Auli UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz. 10.00  a 12.00  w  budynku  Auli UMK przy ul. Gagarina 11. W przypadku grup zorganizowanych po odbiór materiałów zgłaszają się wyłącznie opiekunowie.
TP - trasa dla początkujących o długości ok. 3 km (bez ograniczeń wiekowych).
TU - trasa dla osób średniozaawansowanych  ok. 4 km (bez ograniczeń  wiekowych).
Uczestnicy eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego  otrzymają w sekretariacie zawodów zadania dodatkowe).

10.00 - 12.00 -> wydawanie materiałów startowych
11.00 -> wydawanie materiałów dla uczestników eliminacji miejskich OMTTK
do 14.00 -> przyjmowanie kart startowych po trasie
Zgłoszenia   (należy  podać  liczbę  uczestników oraz rodzaj trasy TP  lub TU)  przyjmowane będą do dnia  22.02.2017 r. (środa)  w Oddziale Miejskim PTTK  w Toruniu, ul. Piekary 41,  tel.: 56-62-229-21.
Wpisowe w wysokości:  4,0 zł  płatne w OM PTTK w Toruniu lub w sekretariacie imprezy przed startem. Dla studentów UMK oraz posiadaczy Karty Absolwenta UMK wpisowe wynosi 2,0 zł.
Uwaga:  wpłacając w Oddziale PTTK w Toruniu  można  uzyskać potwierdzenie wpłaty.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest  przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Mapa  startowa dla każdego uczestnika,  odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej, upominki i dyplomy dla najlepszych zespołów na trasie marszów, okolicznościowy  znaczek z imprezy (dla zgłoszonych w terminie !).
Organizacja reprezentowana przez najbardziej liczną grupę uczestników otrzyma nagrodę w postaci wstępu dla ok. 50 osób na seans w toruńskim Planetarium.
Podsumowanie imprezy i szczegółowy protokół  z  wynikami  będą  dostępne na stronach  internetowych www.skarmat.pl  już od  wtorku 28 lutego  oraz  www.pttk.torun.pl. Dyplomy i upominki będą do odbioru w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu ul. Piekary 41 - od piątku 3 marca 2017 r.
Podczas trwania imprezy będzie możliwość zweryfikowania Odznaki Imprez na Orientację do stopnia m. złotej OInO.  Książeczki do weryfikacji należy złożyć w sekretariacie imprezy przed wyjściem na trasę i odebrać zaraz po powrocie.
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
- uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
- uczestnicy, którzy biorą udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, powinni zgłosić się w sekretariacie zawodów punktualnie o godz. 11.00,
- świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę.