Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
XII MARSZE NA ORIENTACJĘ "BIELOWSZCZAK 2017"
2017-03-18
Przewodnik
18.03.2017r. (sobota)
Gimnazjum Publiczne w Warlubiu
Koło PTTK "OSeSeK" przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu
- Starostwo Powiatowe Świecie
- Nadleśnictwo Osie
- Nadleśnictwo Dąbrowa
- Leśnictwo Rynków
- Leśnctwo Stara Huta
- Wdecki Park Krajobrazowy
- Cukiernia ROMA w Warlubiu
- Firma Gzella – Wędliny z Borów
Kierownik zawodów: Piotr PTACH
Sędzia Główny: Ryszard FIEREK (PInO 363)
Kwatermistrz: Andrzej KACZYŃSKI
Budowa tras: Ryszard FIEREK (PinO), Rafał FIEREK(OInO), Adam ARENTEWICZ, Mateusz GRZONKA
Sekretariat: Agnieszka HERDUŚ-RODZIK, Izabela SZMELTER
Parking leśny w miejscowości Przewodnik (3km na zachód od miejscowości Jaszczerek, od drogi 214 Warlubie- Skórcz)

Organizator zapewnia dojazd autobusem (po uprzednim zgłoszeniu) z dworca PKP  z Warlubia o  godz. 8.45.
Jeden etap dzienny

TZ - dla zaawansowanych - TS - urodzonym w roku 1996 i starszym
TU - dla średnio zaawansowanych - TJ - urodzonym w latach 1997-2000
TT - dla niezaawansowanych - TM - urodzonym w latach 2001-2003
TP - dla początkujących - TD - urodzonym w roku 2004 i młodszym

1.    Poszczególne trasy rozgrywa się zasadniczo w następujących kategoriach:
1)    Trasa TZ (zaawansowani) – zasadniczo dla seniorów TS; zespoły startujące na trasie mogą liczyć 1 – 2 osoby.
2)    Trasa TU (średnio zaawansowani) – głównie dla juniorów TJ i seniorów TS ; zespoły startujące na trasie mogą liczyć 1 – 2 osoby.
3)    Trasa TT (niezaawansowani) – głównie dla młodzieży (gimnazjalistów) TM oraz TJ i TS.
4)    TrasaTP (początkujący) – głównie dla dzieci szkoły podstawowej oraz TM, TJ, TS,

Uwaga: Punkty do Pucharu Borów Tucholskich i Pucharu Województwa Kujawsko Pomorskiego zostaną wyciągniete z klasyfikacji tras z odpowiednim przelicznikiem – patrz Regulamin Pucharu województwa Kujawsko – Pomorskiego w MnO 2016 (http:/www.skarmat.pl/regulaminy) oraz Regulamin Pucharu Borów Tucholskich (http://www.pbt.turystyka.pl/)

Wybór  trasy należy do uczestnika.
mapy wykonane w programie OCAD, nietypowe, kolorowe, częściowo aktualizowane; teren leśny, pagórkowaty.
godz. 8:40 – 9:20 - przyjęcie zawodników
godz. 9:25 – 9:35 - oficjalne rozpoczęcie
godz. 9.36 – 9.45  - odprawa techniczna
godz. 9:50 - godz. "0", start pierwszych zespołów
godz. 14:30 - zamknięcie mety
godz. 15: 00 - zakończenie zawodów
Zgłoszenia (trasa, ilość zespołów, nazwisko i imię zawodników, rocznik uczestnika, jednostka zgłaszająca) należy dokonać do dnia 16.03.2016r. pod numerem telefonu kom. sms-em 660 420 710 lub pocztą internetową r.fierek@gwb.pl
Wpisowe4 zł płatne w sekretariacie zawodów (osoby wcześniej nie zgłoszone 5 zł ).
- mapa dla każdego uczestnia
- ciepły posiłek i napój
- medale, nagrody i dyplomy za 1- 3 miejsce na trasach TZ, TU i TT. Nagrody i dyplomy za 1- 3 miejsce na trasie TD
- potwierdzenie punktów do Pucharu Borów Tucholskich, OInO, OTP, Pucharu KTP OM PTTK w Grudziądzu
- Impreza jest samofinansująca się i nie ma charakteru komercyjnego. Kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysków
- zawody odbędą się bez względu na pogodę
- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
- nie zapewnia się wszystkich świadczeń osobom wcześniej nie zgłoszonym
- rywalizacja na trasie zgodna z zasadami KInO ZG PTTK
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów
- osoby poniżej 18-roku życia wyłącznie za zgodą rodziców.
- kierownictwo zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe w wyniku działania uczestników (za niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie) oraz osób trzecich,
- uczestnicy powinni posiadać: odpowiednie obuwie i odzież, przybory do pisania, przybory kreślarskie, busolę i "koszulkę" na mapę 

Gimnazjum Publiczne w Warlubiu
ul. Szkolna 20 A, 86-160 Warlubie
tel./fax (0~52) 332 61 61     
gwb@onet.pl        www.gwb.pl